Smart Energy & Industry

Deze Roadmap richt zich op een optimaal functionerend en duurzaam petrochemisch cluster. Implementatie van duurzame energie in zijn diverse facetten (productie, gebruik, opslag) wordt onderzocht….

Smart Logistics

Deze Roadmap maakt het Rotterdamse havengebied tot koploper in slimme logistiek: transportketens zijn duurzaam, betrouwbaar en efficiënt en Rotterdam is een spil in het mondiale logistieke netwerk.

Futureproof Port Infrastructure

Deze Roadmap is gericht op het optimaliseren van de waardecreatie van het havengebied door de combinatie van maritieme infrastructuur en waterwegen slim te benutten.

Ontwikkel nu de kennis voor de uitdagingen van morgen

SmartPort initieert en financiert wetenschappelijk onderzoek voor het havenbedrijfsleven.
De uitdagingen zijn samen met de partners onderverdeeld in verschillende aandachtsgebieden, de Roadmaps.
Samen met partners ontwikkelen we kennis om van Rotterdam de Smartest Port te maken.

SmartPort laat onderzoek uitvoeren vanuit de behoefte

Binnen 6 maanden

Quick scans

6 tot 24 maanden

Verdiepend onderzoek

24 tot 48 maanden

Uitvoerig onderzoek

Onze projecten

Gridmaster HIC Rotterdam

Gridmaster HIC Rotterdam

Decommissioning offshore windturbines

Decommissioning offshore windturbines

Cybersecurity in de logistiek

Cybersecurity in de logistiek

e-THOR: ketens sluiten met een elektrolyser

e-THOR: ketens sluiten met een elektrolyser

Boekingsplatforms

Boekingsplatforms

IoT4Agri: Internet of things en Agrologistiek

IoT4Agri: Internet of things en Agrologistiek

STAD en Catalyst: connected automated transport

STAD en Catalyst: connected automated transport

Power-2-Fuels

Power-2-Fuels

Fysiek internet en Zelforganisatie

Fysiek internet en Zelforganisatie

Isola – Integrated Synchromodal Transport System Analysis

Isola – Integrated Synchromodal Transport System Analysis

Voorspellen van verkeersstromen met behulp van logistieke data

Voorspellen van verkeersstromen met behulp van logistieke data

Indeep

Indeep

Electrons to Chemical Bonds (E2CB)

Electrons to Chemical Bonds (E2CB)

Dafoe – data voor tijdige afhandeling e-commerce

Dafoe – data voor tijdige afhandeling e-commerce

CO2reopt – Optimization of rail assets on corridors

CO2reopt – Optimization of rail assets on corridors

Capcom

Capcom

Smart Ships

Smart Ships

Binnenvaarthubs

Binnenvaarthubs

Transsonic

Transsonic

Governance van het havenindustrieel complex en klimaatdoelstellingen

Governance van het havenindustrieel complex en klimaatdoelstellingen

CCU landscaping

CCU landscaping

Electrons to Chemicals

Electrons to Chemicals

Flexnet

Flexnet

Klimaatverandering en binnenvaart

Klimaatverandering en binnenvaart

GS1 voor gestandaardiseerde begrippen havenlogistiek

GS1 voor gestandaardiseerde begrippen havenlogistiek

Blockchain voor havenlogistiek

Blockchain voor havenlogistiek

Deep sea call size – grotere zeeschepen

Deep sea call size – grotere zeeschepen

Voorspeller verblijfstijden binnenvaart

Voorspeller verblijfstijden binnenvaart

Systeemintegratie Energie

Systeemintegratie Energie

Eureca

Eureca

Port Constructor

Port Constructor

Trends en ontwikkelingen en hun effect op maritieme infrastructuur

Trends en ontwikkelingen en hun effect op maritieme infrastructuur

Nautisch verkeersmanagement

Nautisch verkeersmanagement

Kademuren van de toekomst

Kademuren van de toekomst

DDP bottom-up – Power-2-Hydrogen

DDP bottom-up – Power-2-Hydrogen

Deep Decarbonization Pathways

Deep Decarbonization Pathways

DDP – Power-2-Gas-2-Refineries

DDP – Power-2-Gas-2-Refineries

Wind op Zee

Wind op Zee

Spoorinnovatie

Spoorinnovatie

Synchrogaming

Synchrogaming

ETA-voorspeller (predictor) zeeschepen voor aankomsttijd haven

ETA-voorspeller (predictor) zeeschepen voor aankomsttijd haven

Varen door slib

Varen door slib

Truck Platooning

Truck Platooning

SmartPort ontwikkelt samen met haar partners onderzoeksprojecten

projecten in uitvoering of afgerond

miljoen euro geïnvesteerd door SmartPort

miljoen euro geïnvesteerd door partners

miljoen euro aangetrokken subsidies

De voordelen van SmartPort?

Onderzoek

SmartPort biedt wetenschappelijk onderbouwde kennis voor winstgevende innovatieve oplossingen

Innovatie impact

U maakt deel uit van de innovatieve voorhoede door kennisontwikkeling.

Events & Netwerken

U kunt uw kennis en netwerk vergroten en verbreden in de Rotterdamse haven.

Financieel mede mogelijk gemaakt door

Provincie Zuid-Holland logo