Downloads

Milieuruimte publicatie SmartPort, Foto Danny Cornelissen, Portpictures

PLATO: Platforms and digital transformation in logistics

Digitalisation is reshaping the logistics sector, making it crucial for companies to embrace digital transformation to stay competitive, sustainable, and resilient. The PLATO project explores how digital platforms can accelerate this digital transformation, assessing the strengths, weaknesses, opportunities and threats of platformisation for the logistics sector.

Milieuruimte publicatie SmartPort, Foto Danny Cornelissen, Portpictures

Effect stijging energie- en grondstofprijzen op Rotterdamse havenindustrie

In dit onderzoek wordt het effect van de veranderende energie- en grondstofprijzen op de toekomst van het Rotterdamse haven- en industriecomplex in kaart gebracht. De prijs van energie en grondstoffen neemt naar verwachting de komende decennia structureel toe. Effectief industriebeleid en inzetten op verduurzaming zijn cruciaal voor het versterken van het investeringsklimaat.

Milieuruimte publicatie SmartPort, Foto Danny Cornelissen, Portpictures

Impact energietransitie op stikstof, geluid en omgevingsveiligheid
Dit onderzoek gaat in op de mogelijke gevolgen van de energietransitie voor de uitstoot van stikstofverbindingen, de geluidsproductie en de omgevingsveiligheid, specifiek voor het brandstoffen- en chemiecluster van de haven.

Foto van Rotterdam Makers District door John Gundlach, Flying Holland

Haven Innovatie Barometer 2023

De nieuwe editie van de Haven Innovatie Barometer 2023, een periodiek onderzoek naar het innovatieklimaat in de Rotterdamse haven. De uitkomsten van dit onderzoek lees je in de Executive Summary.

Effect personeelstekort bereikbhaarheid haven Rotterdam_Havenbedrijf Rotterdam_Danny Cornelissen_SmartPort

Effect personeelstekorten op bereikbaarheid Rotterdamse haven in kaart gebracht

De Rotterdamse haven is in transitie. Dit heeft onder andere gevolgen voor de omvang, aard en richting van goederenstromen in de haven en daarmee op de logistiek. Door het toenemende personeelstekort bij bedrijven in de haven is het de vraag of het logistieke systeem het transitietempo kan bijbenen. Als grootste logistieke knooppunt van Europa moet de Rotterdamse haven voorbereid zijn op de toekomstige uitdagingen. 

Veldmetingen in de haven van Gent, foto gemaakt door Jim Tukker

Kademuren slimmer beschermd door beter inzicht in schroefstralen

Havenbedrijven en vaarwegbeheerders beschermen hun infrastructuur, zoals kades en ligplaatsen bij sluizen, doorgaans tegen erosie als gevolg van scheepsschroeven met bodembescherming. Recent onderzoek brengt het gedrag van de stroming veroorzaakt door scheepsschroeven bij het aan- en afmeren beter in kaart met nieuwe meettechnieken en geavanceerde berekeningen. De uitkomsten bieden waardevolle kennis voor infrastructuurbeheerders.

Hydrogen to Be_SmartPort

Hydrogen to Be
Het Hydrogen to be onderzoek verkent de gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen voor de energiezekerheid in Nederland en het ARRRA-cluster (Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhrgebied). Aan de hand van toekomstscenario’s zijn acht investeringsstrategieën voor het (haven)bedrijfsleven en de overheid rondom de rol van waterstof in de energietransitie ontwikkeld.

Talking-Trucks_eindrapport_SmartPort_TNO_Shutterstock_1490010281.jpg

Bewezen sterkte van kades en damwanden

Kennisinstituten en marktpartijen hebben een nieuwe beoordelingsmethode ontwikkeld voor bestaande kademuren en damwanden, waarin effecten van “bewezen sterkte” meegenomen worden. De toepassing van deze methode kan potentieel de levensduur met jaren tot tientallen jaren verlengen. Dit kan infrastructuurbeheerders de komende jaren helpen om kosten, materialen en CO2-emissies te besparen.

Talking-Trucks_eindrapport_SmartPort_TNO_Shutterstock_1490010281.jpg

How gel barriers can help to keep the port competitive

The port and Rijkswaterstaat are continuously looking for innovations to reduce dredging efforts. This research shows that innovative gel barriers have the potential to reduce sedimentation in individual port basins by up to 17% and direct the sediment to more favorable locations. This could potentially reduce the sailing distance for dredging vessels and, hence, costs and emissions for maintenance dredging.

Talking-Trucks_eindrapport_SmartPort_TNO_Shutterstock_1490010281.jpg

De potentie van e-fuels voor vrachtvervoer over lange afstand (STRIVE)

Onderzoek naar de potentie van e-fuels voor langeafstandsvrachtvoertuigen (trekker-oplegger combinaties) in Nederland. Om de potentie van e-fuels te bepalen is er een vergelijkende analyse uitgevoerd waarin conventionele diesel en verschillende (klimaatneutrale) alternatieven zijn meegenomen als opties voor de aandrijving van trekker-opleggers, zoals met name toegepast in lange afstand goederentransport.

Talking-Trucks_eindrapport_SmartPort_TNO_Shutterstock_1490010281.jpg

Whitepaper Datadelen: digitaliseer of wordt gedigitaliseerd
In het Whitepaper Datadelen word je wegwijs gemaakt in het ‘land van datadelen’ en bieden we bedrijven de tools om verdere stappen te zetten qua digitalisering.

Port Strategy Magazine Gridmaster

Gridmaster voor toekomstbestendige investeringsplannen energie-infrastructuur
Gridmaster is een methode om investeringsplannen voor energie-infrastructuur te stresstesten en om besluitvorming over robuuste investeringsplannen te ondersteunen. De mogelijkheden van de Gridmaster-methode zijn succesvol getest in de Rotterdamse haven. Download het rapport hieronder.

Talking-Trucks_eindrapport_SmartPort_TNO_Shutterstock_1490010281.jpg

Onderzoeken, verbinden, innoveren
Wat er in de Rotterdamse haven aan innovatie plaatsvindt, merk je veelal in de rest van Nederland. Dat maakt de rol van SmartPort des te relevanter, stelt Marlies Sikken. Op de SmartPort Summit, komende maand in Rotterdam Ahoy, gaan bezoekers uit de triple helix gezamenlijk de handen uit de mouwen steken met collectieve acties om de energietransitie tot een succes te maken. Bron: Europoort Kringen

Talking-Trucks_eindrapport_SmartPort_TNO_Shutterstock_1490010281.jpg

Talking Trucks voor betrouwbaar vervoer​
Is zelforganiserende logistiek bij het aansturen van een logistieke operatie van meerwaarde in vergelijking met de traditionele werkwijze, waar planners de sleutelfiguren zijn tijdens dit proces?

Innovatiekansen van de Rotterdamse haven
Is het kennisniveau in Rotterdam goed genoeg om de innovatie-ambities in de Rotterdamse haven te realiseren? Deze conclusies zijn een stap op weg naar een ‘evidence-based’ innovatiebeleid in het Rotterdams Havengebied.

capcom_SmartPort_community session_Rotterdam Bio-based hub?

CAPCOM
CAPCOMs (Clean Agro Pellet Commodities) can strongly reduce greenhouse gas emissions. The reduction of greenhouse gas emissions of the production of electricity, heat, liquid fuels, chemicals and materials.

shutterstock_IoT4AGRI_SmartPort_103971812

Transition to E-Fuels
HIC Rotterdam is well positioned to play a significant role in this transition to e-fuels. SmartPort and partners Voltachem, TNO and Deltalinqs  explored the possibilities with various stakeholders in the value chain such as BP, Gate Terminal, Nouryon, Port of Rotterdam, Shell, Sohar Port/Freezone and Vopak.

shutterstock_IoT4AGRI_SmartPort_103971812

SmartPort Trends & Visuals

Download hier de nieuwste versie van SmartPort Trends & Visuals voor 2030-2050+

shutterstock_IoT4AGRI_SmartPort_103971812

Onderzoek naar kernenergie in de haven
De stand van de techniek en omgevingsfactoren van kerncentrales leiden tot langdurige ontwikkelpaden. Daarnaast is kernenergie moeilijk ruimtelijk inpasbaar op basis van de beschikbare ruimte en in combinatie met de ontwikkelingen in de Rotterdamse havenregio. Deze conclusie volgt uit onderzoek van SmartPort naar kernenergie in de Rotterdamse haven.

shutterstock_IoT4AGRI_SmartPort_103971812

Tweede fase ruimteverkenning afgerond
Is er nog een Tweede Maasvlakte nodig? Verkennend ruimte onderzoek toont noodzaak aan voor coherente samenwerking. Na een eerste kwalitatieve analyse van CIEP (eerste fase) is vanuit TNO een verkennend kwantitatief onderzoek (tweede fase) uitgevoerd om het ruimtevraagstuk van de energietransitie in kaart te brengen. 

shutterstock_IoT4AGRI_SmartPort_103971812

First phase spatial research
What spatial possibilities and limitations do the companies active in the extended fuel cluster envision during the energy and feedstock transition? CIEP was tasked with performing a preliminary analysis.

shutterstock_IoT4AGRI_SmartPort_103971812

BRI Duisburg
In de quickscan Belt Road Initiative – Duisburg, is gekeken naar de vraag in hoeverre de ontwikkeling van Duisburg; als eindpunt van de nieuwe Zijderoute en als hub voor Chinese logistieke stromen en investeringen, ten koste gaat van de Rotterdamse haven en logistieke hotspots als Venlo en van Nederland als ‘distributieland’.

shutterstock_IoT4AGRI_SmartPort_103971812

IoT4AGRI
Is voedselverspilling tijdens transport te voorkomen? Kunnen we het kwaliteitsverloop monitoren en indien nodig ingrijpen in de transportketen? En is dit mogelijk tegen aanvaardbare kosten? Om deze vragen te beantwoorden is het IoT4AGRI-project gestart. Voorkom voedselverspilling door inzet van sensoren tijdens transport,

Offshore_Windpark_Decommissioning_SmartPort_Shutterstock_10695172

10 SmartPort Trends 
Op basis van 6 jaar SmartPort onderzoek. In samenwerking met diverse kennisinstituten en universiteiten en ruim 400 bedrijven

Offshore_Windpark_Decommissioning_SmartPort_Shutterstock_10695172

Cybersecurity in de logistieke sector
TNO, Digital Trust Center (DTC), Transport en Logistiek Nederland (TLN), SmartPort, Air Cargo Netherlands (ACN), Cargonaut, REQON, Computest en Topsector Logistiek hebben het afgelopen jaar een scan ontwikkeld en uitgevoerd om de cyber kwetsbaarheden binnen de logistieke keten in kaart te brengen. Doelstelling van het project is het vergroten van het belang en het bewustzijn van cybersecurity. Download het volledige rapport hier.

Offshore_Windpark_Decommissioning_SmartPort_Shutterstock_10695172

The ideation process focused on circular strategies in the wind industry

Through the research of Offshore wind farm Decommissioning, SmartPort partners created an important basis for the report on The ideation process focussed on circular strategies in the wind industry, which will be published under European media attention. This report is a result of the first phase of the Moonshot project Circular Wind Farms, More info about the Moonshot project Circular Wind Farms here.

Boekingsplatform_SmartPort_Communitysessie

Digitale Boekingsplatform onderzoeksrapport

TNO en Erasmus Universiteit (EUR) hebben in opdracht van SmartPort en in samenwerking met Fenex en Evofenedex onderzocht wat de impact van platformisering is op de expeditiemarkt. Deze ontwikkeling kan in andere sectoren enorm disruptief zijn.

Offshore_Windpark_Decommissioning_SmartPort_Shutterstock_10695172

Offshore windpark decommissioning onderzoeksrapport

Een oriëntatie van mogelijke economische activiteit in de regio Zuid-Holland en het Havengebied Rotterdam. Download het onderzoeksrapport hier.

Quick scan Lange termijn impact corona pandemie op Rotterdamse haven

Op welke wijzen gaat deze corona crisis de ontwikkeling van de Rotterdamse haven op de lange termijn mogelijk beïnvloeden? Onderzoek naar de lange termijn impact van de corona pandemie op de Rotterdamse haven.

SmartPort Whitepaper ISOLA

A more efficient use of assets in the logistics network, a better adoption of synchromodality and an increase of market chances. The Isola research has recently produced a number of interesting results. Download the Whitepaper here.

Visuals 2019

SmartPort deelt alle projecten in visuals. Hier verduidelijken wij in beeld de onderzoeksvraag, de samenwerking, de potentie en de impact van onze onderzoeken. Download hieronder de pdf versie voor 2019 en deel de kennis van SmartPort!

SmartPort Position paper
Rotterdam Hydrogen Hub

Ter gelegenheid van het CEO Diner 2019 is deze position paper samengesteld over de rol van waterstof in de toekomst van de Rotterdamse Haven.

SmartPort whitepaper SmartShipping

How digitalization and advanced automation of barges, service vessels and sea ships create new opportunities and challenges for the maritime industry

Haven Innovatie Barometer – rapport

Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de innovatiekracht en het innovatieklimaat in en rondom de Rotterdamse haven

TruckPlatooning

Vanaf 2022 moeten er 100 truck platoons per dag uit de Rotterdamse haven vertrekken met goederen bestemd voor het Europese achterland. Download hier het verhaal over SmartPort en Truck Platooning.