Governance van het havenindustrieel complex en klimaatdoelstellingen

Onderzoek: 2018-2019

 

Betere inrichting van governance en processen, zoals vergunningverlening, levert een bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelstelling.

 

Research

Het Rotterdamse havenindustrieel complex kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de lokale, regionale en nationale klimaatdoelstellingen. Eén van de randvoorwaardes is dat governance en sturing van processen hierop wordt afgestemd. In het onderzoek wordt gezocht naar maatregelen die de betrokken partners kunnen nemen waardoor initiatieven gericht op klimaatverbetering optimaal worden gefaciliteerd.
Het onderzoek richt zich met name op het proces van vergunning, toezicht en handhaving (VTH) bij duurzame initiatieven. Het proces start bij de bedrijven die een vergunning aanvragen voor het in gebruik nemen van een duurzame innovatie. De DCMR is eerst vergunningverlener en vervolgens, als de vergunning wordt verleend, toezichthouder en handhaver. Het Havenbedrijf is betrokken vanuit zijn positie als grondeigenaar.
Wat kan verbeterd worden in de samenwerking in het VTH-proces? Is het mogelijk om de rollen anders in te vullen? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen, in combinatie met een minder zwaar toezicht door de DCMR? Ook wordt gekeken welke regelgeving zou kunnen worden aangepast waardoor vergunningverlening sneller kan verlopen.

Het onderzoek vindt plaats aan de hand van drie concrete innovatieve initiatieven die op dit moment in het havengebied spelen. Het gaat om: het circulaire project Waste-2-Chemicals, elektrificatie project Electrons to Chemical Bonds en waterstof project H-Vision.

 

Potential

  • Sneller en efficiënter innoveren in het havengebied.
  • Sociale innovatie in het havengebied waardoor technische innovatie gefaciliteerd wordt.
  • Met het realiseren van goede governance wordt één van de stappen genomen die nodig zijn om te komen tot de realisatie van klimaatdoelstellingen.

Governance opportunities – Sturingskansen

  • Bijdragen aan de energietransitie.
  • Bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de betrokken partijen.
  • ‘Rotterdam’ gaat voorop in het inrichten van een goede governance en kan daarmee de standaard zetten in regelgeving, beleid en de aanpak van VTH-processen.

Partners

DCMR Milieudienst Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Erasmus Universiteit Rotterdam, TNO

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.