Technologische innovaties volgen elkaar in een rap tempo op. Dit geldt ook voor de maritieme sector. De presentatie van het autonoom varende vrachtschip de Yara Birkeland in 2017[i] is daar een voorbeeld van. Autonome slimme schepen hebben een slimme haven nodig voor een efficiënt en effectief havenbezoek. Zo is de interactie van autonoom varende schepen met andere schepen, verkeersmanagers en infrastructuur, bij gebrek aan mondiale standaarden, een grote uitdaging.

Lees meer