GEDAC

GEDAC

Snellere en betrouwbaardere agro-food-transporten, zoals van uien of soja, door digitalisering van ladingcertificaten.  

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Research

Het project GEDAC (Government Digitization to Enhance Agro-food Chains) is gericht op digitalisering van de gezondheidscertificaten voor bederfelijke waar zoals groenten, fruit, vlees en vis. Ladingen versproducten die ons land uitgaan of binnenkomen worden gecontroleerd door de medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA). Dat gebeurt aan de hand van het gezondheidscertificaat. Dit certificaat bevat informatie over de kwaliteit van de producten die verscheept worden, zoals verpakkingsdatum en houdbaarheidsdatum.  

Op dit moment zijn deze certificaten nog vooral fysieke, papieren certificaten. Digitaliseren van die certificaten versnelt de controles. Ook komt het nu nog voor dat de papieren certificaten niet tegelijk met de lading aanwezig zijn voor controle. Zo kan het gebeuren dat een lading fruit uit Singapore naar Rotterdam verscheept wordt maar dat het bijhorende certificaat onbedoeld naar Hamburg is gestuurd. Zolang het certificaat niet boven water is, kunnen de NVWA-medewerkers in Rotterdam de lading niet vrijgeven voor verder vervoer. In afwachting van het certificaat gaat de kwaliteit van de lading achteruit, en daarmee ook de waarde ervan. Het is duidelijk dat de bedrijven in de Nederlandse logistiek en agrarische voedingsmiddelensector dus baat hebben bij betrouwbare, soepel lopende wereldwijde transportketens. Digitale certificaten zijn daarin een mooie verbetering.  

De digitale certificaten (of e-certificaten, van het Engelse e-certificates) zijn niet nieuw: her en der worden al digitale certificaten gebruikt. Het onderzoek GEDAC brengt goederenstromen in kaart en bekijkt wat de impact van verdergaande implementatie van digitale certificaten daarop is. Het onderzoek wordt gedaan in Nederland en in import- exportlanden in Azië (Singapore, Vietnam), Afrika (Zuid-Afrika), Zuid-Amerika (Brazilië). Voorbeelden van vers-transport-stromen in het onderzoek zijn onder meer de verscheping van Nederlandse uien en melkproducten naar Azië, of soja van Azië naar Nederland.  
Het onderzoek kan uitwijzen dat de digitalisering van de certificaten inderdaad de betrouwbaarheid van de wereldwijde transportketens ten goede komt.

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Challenges 


Het identificeren van voor het onderzoek bruikbare bedrijven, productstromen en bestemmingen is een uitdaging. De productstromen moeten plaatsvinden tussen enerzijds Nederland en anderzijds landen die nu nog niet gebruik maken van digitale certificaten, maar die wel voldoende digitaal ontwikkeld (it-savvy) zijn.. 
Omdat ontwikkelingen op it-gebied snel kunnen gaan, kan de geschiktheid als onderzoekslocatie gedurende het onderzoek veranderen: een land kan alsnog zo snel ontwikkelen dat digitale certificaten eerder dan verwacht in gebruik genomen.

Opportunities

De wereldwijde implementatie van digitale gezondheidscertificaten in de agro-food-logistiek zorgt voor betrouwbaarder en sneller transport van handelswaar. Minder verstoringen betekent minder kwaliteitsverlies en minder omzetverlies /meer winst in de onderlinge handel tussen bedrijven. 
Voor Rotterdam is de agro-food-logistiek een belangrijk sector. Van gunstige ontwikkelingen in deze sector profiteert het gehele havencluster. 

Impact 


Digitalisering van de certificaten maakt de agro-food-transportketens als geheel betrouwbaarder en efficiënter. Dat levert economisch voordeel en komt ook de duurzaamheid van de sector ten goede: verlies van handelswaar als gevolg van bederf zal minder voorkomen.  

AGRI-PART-300-SmartPort

Partners 


Overheidsorganisaties: Douane (Belastingdienst), Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Provincie Limburg 
Industriepartners: Eosta BV; Hoogwegt International BV; Jonker en Schut BV; Numidia BV; Total Produce BV; Wiskerke Onions BV. 
Kennispartners: Erasmus UPT BV; Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek; GroentenFruit Huis; LIOF; Rotterdam School of ManagementErasmus Universiteit (RSM); Topsector Logistiek; TKI Dinalog; TripleOre BV. 

Looptijd

2020-2022

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.

Download visuals