CCU Landscaping

Onderzoek: 2015-2017

 

Carbon Capture and Usage (CCU) biedt overlevingskansen in de energietransitie. In de nieuwe markten die CCU met zich mee brengt kan Rotterdam voorop lopen.

 

Research

In het Havenindustrieel Complex (HIC) is heel veel CO2 voorhanden. Het is daarom logisch om te bekijken welke mogelijkheden Carbon Capture and Usage (CCU) biedt. Hergebruik van CO2 is mogelijk zakelijk interessant en omdat het resulteert in minder uitstoot (uitstel of zelfs afstel) kan het klimaatwinst opleveren.

Het CCU Landscaping-onderzoek richt zich op de vraag op welke manieren hergebruik van CO2 in het Havenindustrieel Complex mogelijk is en wat de impact van de inzet van CCU zou zijn in het HIC.

Wereldwijd zijn CCU-initiatieven en -activiteiten geïnventariseerd en is gekeken in hoeverre ze zakelijk succesvol zijn. Vervolgens is specifiek voor de Rotterdamse situatie gekeken naar potentieel interessante toepassingen van hergebruik van CO2. Dat blijken deze vier toepassingen:

1. Building materials / cement
2. Chemical intermediates, zoals syngas
3. Brandstoffen met kort cyclische koolstof
4. Polymeren

Bij veel toepassingen blijkt er nog veel werk nodig te zijn voordat de inzet van CCU rendabel zal kunnen zijn. Maar bij enkele toepassingen biedt CCU al op korte termijn mogelijkheden. Het gaat dan om cementproductie en om zogenaamde non-conversie activiteiten, waarbij de CO2 als zodanig wordt ingebed of gebruikt. Een concreet voorbeeld van een non-conversie activiteit is het invoeren van CO2 in het dichtbij het HIC gelegen kassengebied van het Westland.

Het realiseren van CCU vraagt om gericht beleid, de aanleg van de benodigde infrastructuur en het opzetten van een markt voor de verhandeling van de CO2.

Potential

  • CO2-emissie reductie.
  • Stimulans voor de circulaire economie. Reststoffen, in dit geval CO2, blijven in de productieketen.
  • Meer specifiek: stimulans voor circulaire chemie.

Bijdrage aan de elektrificatie van de processen in het Havenindustrieel Complex.

Business opportunities – Zakelijke mogelijkheden

  • Gebruiken van het schaalvoordeel dat ‘Rotterdam’ biedt.
  • Brandstofcluster heeft met CCU een mogelijkheid om schoner te worden. Het schoner worden biedt het cluster in de energietransitie betere overlevingskansen of langere levensduur.
  • CCU betreft nieuwe markten, waarin ‘Rotterdam’ voorop kan lopen en concurrerend kan zijn ten opzichte van andere chemische clusters.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, Clean Tech Delta, Lux Research

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.