Isola - Integrated Synchromodal Transport System Analysis

Isola kijkt naar synchromodaal vervoer vanuit het perspectief van de klanten: verzenders en ontvangers van lading. Wat levert het hen op, is prijsdifferentiatie mogelijk en is de planning te verbeteren?

 

Research

Het onderzoek Isola (Integrated Synchromodal Transport System Analysis) richt zich op drie vragen:

  1. Synchromodaal vervoer biedt kansen aan partijen in het logistieke netwerk, maar wat levert het eigenlijk op voor klanten: de afzenders en ontvangers van lading.
  2. In containervoer zijn transportprijzen meestal nog gebaseerd op een kilometerprijs, maar welke andere prijsmechanismen zij n mogelijk? Is prijsdifferentiatie mogelijk? En kan daardoor meer keuze geboden worden aan de klanten? Bijvoorbeeld een keuze voor snelheid over de weg of duurzamer per spoor.
  3. Logistieke planning. Hoe is de complexiteit van de logistieke netwerken beheersbaar te maken? Is het dan bijvoorbeeld mogelijk om, met onder meer real time gegevens over bijvoorbeeld capaciteit en congestie, tot op het laatste moment (last minute) nog verschuivingen in modaliteiten en netwerkvolumes toe te passen en het transport te optimaliseren?

Opportunities

  • Inzicht in klantwensen biedt de mogelijkheid om dienstverleningsconcepten daarop te laten aansluiten en ze vervolgens te kunnen vermarkten.
  • Richtlijnen voor verdere optimalisering van planningen.

Challenges

  • Adoptie van deze concepten blijft moeilijk omdat er nog veel onduidelijk en onzeker is voor potentiële partners.
  • Het is niet gemakkelijk om goed te modelleren en planningen te optimaliseren.
  • Beschikbaarheid van voldoende data (kwalitatief en kwantitatief).

Impact

  • Efficiënter gebruik van assets in de logistieke netwerken.
  • Synchromodaliteit wordt beter te adopteren, beter te vermarkten en de haalbaarheid van toepassing wordt vergroot.

Partners

ECT, EUR, Havenbedrijf Rotterdam, NWO, TU Delft, TUE.

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.