Blockchain voor havenlogistiek

Onderzoek: 2017-2019

Kan blockchain techniek worden ingezet in havenlogistiek? Wat zijn praktische toepassingen ervan?

 

Onderzoek

Een white paper over blockchain en havenlogistiek biedt inzicht in de mogelijke toepassingen. Daarnaast zijn concrete cases geïdentificeerd waarvoor toepassingen worden ontwikkeld. Dit gebeurd in de vorm van een living lab waarin vier blockchain toepassingen worden uitgewerkt die in de praktijk gebruikt kunnen worden.

In de white paper werden kenmerken van blockchain technologie geïdentificeerd die relevant zijn voor de situatie in de haven:

 • Blockchain technologie kan voordeel opleveren voor een collectief.
 • Binnen een transportketen zijn er meerdere gebruikers, en wie de gebruikers zijn, hoeft niet bekend te zijn.
 • Onderling vertrouwen in de transportketen is minimaal, blockchain technologie kan daar een oplossing voor bieden.

Op basis van deze algemene kenmerken kan gekeken worden of blockchain in een specifieke situatie toegevoegde waarde kan hebben. Bij genoemde omstandigheden zou overdracht van eigenaarschap, en dus overdracht van goederen, normaliter niet mogelijk zijn.

Op basis van de ervaringen in het living lab wordt het mogelijk te bekijken hoe en in welke mate blockchain generiek in havenlogistiek zou kunnen worden ingezet, en wat de invloed van blockchain is op het gehele systeem en de onderdelen daarin: fysiek (goederen), data (informatie), financieel en op gebied van verzekering.

Het gebruikmaken van digitale overdrachtsbewijzen stimuleert het opstellen van slimme contracten.

Kansen

 • Direkt (real time) inzicht en transparantie van (trans)acties mogelijk door toepassing van slimme contracten op de gebieden fiscaal, verzekeringen, inspectie/douane en betalingen.
 • Digitalisering van papieren werkstromen, minder documentstromen, minder administratieve lasten.
 • Laagdrempelige toegang tot grootschalig transportsysteem.
 • Meer data komen beschikbaar waardoor individuele partijen en de keten als geheel efficiënter kunnen werken, mede omdat er meer onderdelen van het proces geautomatiseerd (data driven) kunnen worden.

Uitdagingen

 • Basisbegrip van blockchain is noodzakelijk bij gebruikers, en daarbij ook vertrouwen in blockchain in het algemeen cq in de betreffende blockchain-toepassing.
 • Er zijn nauwelijks blockchain ontwikkelaars.
 • Er is voldoende rekenkracht nodig per blockchain-toepassing.

Impact – effecten

 • Ketenoptimalisering – Efficiëntie en kostenreductie in de keten.
 • Meer voorspelbaarheid / betrouwbaarheid en transparantie.
 • Besparing op doorlooptijden en minder administratieve lasten.
 • Informatie in de blockchain helpt je de fysieke en transactionele onderdelen te verbeteren.

Partners

TransFollow, NBK, Windesheim, FloraHolland, ABN AMRO, Havendienst Rotterdam, Centric, Exact, TNO, Innopay, BeScope, TU Delft, Reverse Logistics (RLG), Supply Chain Finance Community.

‘Omdat logistiek data gedreven is en blockchain technologie het vertrouwen in data en data-veiligheid verhoogt, zijn de twee voor elkaar voorbestemd.’

René Bruijne

general manager, TransFollow

‘We moeten samenwerken om innovatieve blockchain-aangedreven applicaties te implementeren voor de logistiek. TNO is van mening dat blockchain technologie een kritieke voorwaarde is voor veilig, controleerbaar en opschaalbare datadeling’ 

Matthijs Punter

Researcher Data Science & Smart Industry, TNO

 ‘Blockchain biedt de mogelijkheden om de goederen, geld en informatiestroom gelijktijdig te ontsluiten. Hiermee is het mogelijk flexibele supply chains te realiseren en nieuwe verdienmodellen te creëren voor de logistieke sector.’

Martijn Siebrand

Program Manager Supply Chain Finance , TKI Dinalog

‘Kennis van blockchain technologie kan de Rotterdamse haven slimmer en veiliger maken.’

Ben van Lier

Director Strategy & Innovation , Centric

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.