Patentenonderzoek

Patentenonderzoek

Op zoek naar kansen in de haven van Rotterdam 

In het patentenonderzoek kijken onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam welke innovaties kansrijk zijn in de huidige context van de kennis en activiteiten in de haven van Rotterdam. Waar liggen de nieuwe kansen?  

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Research 

Waarom staat de fabriek van Tesla in Los Angeles en niet in Sillicon Valley? De reden is simpel: in Los Angeles kon een bestaande autofabriek worden overgenomen, inclusief goed opgeleid personeel. Deze lijn kun je ook doortrekken naar Rotterdam. Rotterdam is het grootste petrochemische cluster, omdat er ruimte was voor industrie, goed opgeleid en voldoende personeel voor handen was en er goede buren waren (om grondstoffen uit te wisselen en een keten te vormen). Eén ding weten we echter zeker: de vraag naar petrochemische producten gaat afnemen en alles wordt digitaler en meer geautomatiseerd. Maar waar liggen dan de grootste kansen voor Rotterdam? Om dat te bepalen is dit onderzoek uitgezet.    

Aan vertegenwoordigers van bedrijven uit het havengebied werden de volgende vragen gesteld: 

  • Waar liggen de kansen? Stellen we de goede prioriteiten om tot de juiste innovaties te komen? Welke prioriteiten zijn kansrijk? 
  • Welke samenwerking met andere regio’s in Nederland en Europa zijn verstandig? Met wie en waarom?  
  • Zijn er voldoende mensen met de ‘skills of the future’ voorhanden?  

Impact en opportunities 

Met deze verkenning van mogelijkheden voor innovatie en vernieuwing kunnen partijen in het havengebied van Rotterdam hun kansen samen beter definiëren. Door hun activiteiten beter op elkaar af te stemmen wordt de regio meer onderscheidend als een vernieuwer, een broedplaats voor innovatie.  

Op basis van deze inventarisatie is een goed prioriteitenlijstje te maken van wat nodig is om tot nieuwe business cases en diensten/producten te komen. Uit het onderzoek komt daartoe een aantal beleidsadviezen naar voren. Bovendien kunnen door deze gezamenlijke verkenning partijen elkaar én ook andere regio’s in Nederland en Europa makkelijker vinden om innovaties in een samenwerking te versterken of aan te vullen. 

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Challenges 

Wat spannend blijft de komende tijd is: zijn er voldoende mensen beschikbaar die de kennis en vaardigheden hebben om mógelijke innovaties ook werkelijk waar te maken? Eén van de beleidsadviezen is dan ook hier vol op in te zetten: voldoende geschoolde professionals met de ‘skills of the future’.   

AGRI-PART-300-SmartPort

Partners 

Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft, Deltalinqs, TNO, SmartPort, en Havenbedrijf Rotterdam 

Looptijd

2020-2021

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.

Download visuals