STRIVE: Hoe geschikt zijn e-fuels voor zwaar wegtransport?

STRIVE: Hoe geschikt zijn e-fuels voor zwaar wegtransport?

Eerder voerde TNO al het Power-2-Fuels onderzoek uit, waarin verschillende e-fuels beoordeeld werden op toepasbaarheid, veiligheid, emissie en kosten. Het STRIVE project – STRIVE staat voor Sustainable Trucks and Infrastructure Value of E-fuels – bouwt hierop voort.  

Het STRIVE-project onderzoekt de mogelijke toepassing van e-fuels in het lange afstands zwaar wegtransport, aan de hand van een aantal business cases. Deze worden geleverd door stakeholders – logistieke partijen, brandstofleveranciers en OEM’s – die ook nauw betrokken blijven bij het onderzoek. Zo komt de hele waardeketen in beeld rond de vraag: Hoe kunnen e-fuels kosteneffectief bijdragen aan verduurzaming van zwaar wegtransport? 

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Research 

Dit onderzoek beperkt zich tot 4 afgebakende terreinen:  

  • het zware lange afstandswegtransport, dus geen regionale/stedelijke distributie; 
  • e-fuels in vergelijking met andere duurzame brandstoffen; 
  • de corridor Rotterdam-Venlo en omliggende regio’s; 
  • value cases vanuit 3 perspectieven: de productie, de distributeurs en vervoerders/verladers.  

Het projectteam werkt in nauwe samenwerking met een groep stakeholders uit de gehele waardeketen. Zij vormen samen een klankbord- en stuurgroep voor het onderzoek.  

Twee hoofdvragen zijn:  

  1. Wanneer zijn e-fuels in voldoende mate beschikbaar voor deze sector en  
  1. Tegen welke prijs?  

Natuurlijk zijn e-fuels niet de enige optie voor het zware wegtransport. Het is interessant de verschillende mogelijkheden met elkaar te vergelijken: de focus ligt in dit project op e-diesel/bio-diesel, H2 (FC en ICE), elektrisch en e-methanol.  

Impact en opportunities 

Het onderzoek levert de nodige informatie op om de vergelijking tussen verschillende duurzame brandstoffen voor het zware wegverkeer te kunnen maken. Ook geeft het inzicht in de voorwaarden en strategieën voor een succesvolle marktintroductie en opschaling van het gebruik van e-fuels in zwaar wegtransport: welk beleid is nodig voor maatschappelijk verantwoorde, kosteneffectieve business cases? De keuze voor nieuwe brandstoffen heeft ook grote infrastructurele gevolgen: hoeveel tankstations zijn er bijvoorbeeld nodig voor opschaling van e-fuels en wat zijn dan slimme keuzes voor de plaatsing? Met de uitkomsten uit dit onderzoek kunnen rond al deze vraagstukken betere afwegingen worden gemaakt. 

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Challenges 

Andere landen en sectoren zitten ondertussen ook niet stil: welke initiatieven zijn er elders al gaande met e-fuels, en kunnen we misschien slim samenwerken met regio’s die ditzelfde vraagstuk aan het afwegen zijn momenteel? Natuurlijk houdt ook een geschikte tankinfrastructuur niet op bij de grens. En wat is het effect van Europese regelgeving op de (mogelijke) invoering van e-fuels? Zijn er subsidies nodig om technisch verstandige plannen ook financieel levensvatbaar te maken?  

Een andere uitdaging is om met de juiste informatie vanuit verschillende perspectieven tot een goede vergelijking te komen van e-fuels met andere duurzame brandstoffen. 

AGRI-PART-300-SmartPort

Partners 

TNO, Shell, DAF Trucks, Overbeek BV, DHL en SmartPort. 

Looptijd

2021-2022

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.

Download visuals