Hydrogen to be

Hydrogen to be

Hydrogen to be Hydrogen to be Wat gaan internationale handelsverhoudingen betekenen voor productie, handel en gebruik van waterstof in het ARRRA-cluster?  De energietransitie vergt grote infrastructurele investeringen voor een duurzame toekomst op de lange termijn....
Decommissioning offshore windturbines

Decommissioning offshore windturbines

Decommissioning offshore windturbines Decommissioning offshore windturbines Aan het eind van hun levensduur worden windturbines ontmanteld. Welke kansen biedt de sterke toename van het aantal windmolens dat ontmanteld moet worden voor het Havengebied Rotterdam?...

Capcom

Capcom   Naar een Clean Agro Pellet Commodity, een gestandaardiseerd en duurzaam biomassa-handelsproduct.   ;   Research Onderzocht wordt hoe een gestandaardiseerd eenheidsproduct kan worden geproduceerd met biomassa-grondstoffen: welke ingrediënten en...
CCU landscaping

CCU landscaping

CCU Landscaping Onderzoek: 2015-2017   Carbon Capture and Usage (CCU) biedt overlevingskansen in de energietransitie. In de nieuwe markten die CCU met zich mee brengt kan Rotterdam voorop lopen.   ; Research In het Havenindustrieel Complex (HIC) is heel veel...
DDP bottom-up – Power-2-Hydrogen

DDP bottom-up – Power-2-Hydrogen

DDP bottom-up - Power-2-Hydrogen De productie en het gebruik van duurzame waterstof is een belangrijke factor in het terugdringen van de CO₂-uitstoot in het Rotterdamse havengebied. Is de grootschalige toepassing van duurzame waterstof (H₂) haalbaar en zo ja hoe?...