Capcom

Capcom

Capcom   Naar een Clean Agro Pellet Commodity, een gestandaardiseerd en duurzaam biomassa-handelsproduct.   ;   Research Onderzocht wordt hoe een gestandaardiseerd eenheidsproduct kan worden geproduceerd met biomassa-grondstoffen: welke ingrediënten en...
CCU landscaping

CCU landscaping

CCU Landscaping Onderzoek: 2015-2017   Carbon Capture and Usage (CCU) biedt overlevingskansen in de energietransitie. In de nieuwe markten die CCU met zich mee brengt kan Rotterdam voorop lopen.   ; Onderzoek In het Havenindustrieel Complex (HIC) is heel...
DDP bottom-up – Power-2-Hydrogen

DDP bottom-up – Power-2-Hydrogen

DDP bottom-up - Power-2-Hydrogen De productie en het gebruik van duurzame waterstof is een belangrijke factor in het terugdringen van de CO₂-uitstoot in het Rotterdamse havengebied. Is de grootschalige toepassing van duurzame waterstof (H₂) haalbaar en zo ja hoe?...
Deep Decarbonization Pathways

Deep Decarbonization Pathways

Deep Decarbonization PathwaysOnderzoek: 2016-2018 Onderzoek: 2016   Vier scenario’s die in het Rotterdamse havengebied leiden tot een terugdringing van CO₂-uitstoot in 2050, variërend van 30% tot 98%.   ; Onderzoek Energiecentrales, chemische bedrijven en...