CO2reopt – Optimization of rail assets on corridors

Gezocht wordt naar een tool waarmee de inzet van materieel (locomotieven en wagons) bepaald kan worden en de tactische planning van assets verbeterd kan worden.

 

Research

CO2reopt staat voor Coordination of Core European Supply Chains Using Optimization, en draait om het coördineren van multimodaal transport. In dit Europese project is een case uit Rotterdam onderzocht, maar ook cases uit Noorwegen en Zweden.

Gezocht wordt naar een tool waarmee de inzet van materieel (locomotieven en wagons) op iets langere termijn bepaald kan worden. Bij spoor is dat complexer dan bij wegvervoer, omdat het bij spoor moeilijker is om het juiste materieel op de juiste plaats te krijgen. De tool moet de tactische planning van assets verbeteren. Een demoversie van de tool is beschikbaar en kan gebruikt worden als basis voor verdere ontwikkeling voor individuele bedrijven.

Opportunities

  • Betere inzet van de assets.
  • Reductie van de operationele kosten.

Challenges

  • Gebruikersvriendelijker maken van de tool.
  • De operationele complexiteit moet in de demoversie verwerkt worden.
  • Commitment verkrijgen van marktpartijen uit de haven-vervoer-sector.
  • Is de tool toepasbaar voor de diverse bedrijfssituaties?

Impact 

Optimalisatie van de inzet van assets.

Partners

Dinalog (zie website met links naar meer partners), EUR, JBV, LKAB, (NRRA), SAMSKIP, SICS SINTEF, SmartPort, TRV,

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact op met projectontwikkelaar Anique Kuijpers.