Electrons to Chemicals

Onderzoek: 2018-2021

Grootschalige elektrificatie van de productie van brandstoffen en basischemicaliën levert een toonaangevend duurzaam chemisch cluster op.

 

Research

In het kader van het Interreg-2-Zeeën subsidieprogramma worden de mogelijkheden onderzocht van elektrificatie van de productie van brandstoffen en basischemicaliën. Elektrificatie heeft zich in het laboratorium bewezen. Het is nu tijd een stap verder te zetten in de zogenaamde technical readiness levels door middel van pilots en demonstratie. Twee praktijktests worden met een opstelling ter grootte van een container gerealiseerd:

– de productie van DME (een duurzame brandstof vergelijkbaar met diesel) gemaakt uit CO2 en groene waterstof.

– de productie van chemische basisproducten zoals syngas en mierenzuur op basis van CO2 en elektronen.

In de pilotopstellingen kan de technologie zich verder bewijzen en kan worden geleerd wat er nodig is voor verdere opschaling. Gedurende en na de pilotfase kunnen bedrijven, die nu als observer-partners betrokken zijn, de volgende stappen gaan zetten in opschaling van deze elektrificatietechnieken.

Potential

Grootschalige implementatie en opschaling van de onderzochte technieken binnen E2C levert op:
· lagere CO2 uitstoot.
· de mogelijkheid om daadwerkelijk gebruik te maken van de toekomstige ruime beschikbaarheid van duurzame elektriciteit.
· schonere productie van brandstoffen en (consumenten)producten.

Business opportunities

– Verdere opschaling zorgt ervoor dat de E2C processen rendabeler/winstgevender worden.
– Productieprocessen worden duurzamer.
– Noordwest Europa kan door steeds verdere toepassing van deze technologieën uitgroeien tot een wereldwijd toonaangevend duurzaam chemisch cluster.

Partners

Interreg-2-Zeeën, TU Delft, Université de Lille, CO2Chem, Vito, TNO, Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken, ECN, Universiteit Antwerpen, University of Exeter

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.