Cybersecurity in de logistiek

Cybersecurity in de logistiek

Door steeds verder gaande digitalisering van bedrijfsprocessen wordt de impact van cyberaanvallen op de bedrijfsvoering van logistieke bedrijven groter. Zijn we inmiddels voldoende voorbereid op deze cyberaanvallen?

Research

In 2017 werd transportbedrijf Maersk getroffen door een wereldwijde cyber-aanval. Ook dochterbedrijf APM Terminals werd geraakt door de aanval met gijzel-software. Over de hele wereld kwamen containerterminals wekenlang stil te liggen waaronder 2 in de haven van Rotterdam.

Deze enorme aanval zorgde destijds voor veel aandacht voor cybersecurity in de logistiek. Terecht, want door steeds verder gaande digitalisering van bedrijfsprocessen wordt de impact van cyberaanvallen op de logistieke processen steeds groter. Hoe staat het inmiddels met de beveiliging tegen cyber-aanvallen? De aanname is dat er ruimte is voor verbetering. TNO onderzoekt of dat inderdaad zo is en welke aanbevelingen dan kunnen worden gedaan. Bij het onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van de inzet van ethische hackers. Zij zoeken naar in de it-systemen van deelnemende bedrijven naar kwetsbaarheden. Voor SmartPort ligt de interesse vooral bij cybersecurity in de havengerelateerde logistiek, maar de onderzoekers kijken naar de gehele breedte van de logistieke sector.

Challenges

Bij de logistieke bedrijven heeft cyber-beveiliging nog niet altijd prioriteit. Het gevoel van urgentie is niet groot en het ontbreekt de bedrijven aan kennis. De organisatie is gericht op de core business, cyber-beveiliging is daar geen onderdeel daarvan. Lang niet altijd is de verantwoordelijkheid voor cybersecurity bij een vaste functionaris binnen de organisatie belegd.

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Opportunities

  • Bedrijven die ethische hackers inhuren, krijgen een rapport met bevindingen op basis waarvan ze concrete maatregelen kunnen nemen om de beveiliging van hun eigen systemen verder te verbeteren.
  • Op basis van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor alle bedrijven in de logistieke sector.

Impact

  • Het onderzoeksrapport gaat bijdragen aan het bewustzijn dat techniek en personeel kwetsbaarheden opleveren en dat daarom goede cyber-beveiliging noodzakelijk is.
  • De sense of urgency ten aanzien van beveiliging van data en digitale processen zal duidelijker gevoeld worden. Ook bij partijen die tot nu toe gespaard werden van cyber-aanvallen.
  • Bedrijven hebben cyber security beter op het netvlies en nemen maatregelen zodat hun eigen beveiliging verbetert, en daarmee de beveiliging van de sector als geheel.
AGRI-PART-300-SmartPort

Partners

Air Cargo Netherlands (ACN), Cargonaut, Computest, Havenbedrijf Rotterdam, Reqon, TKI Dinalog, TLN (Transport en Logistiek Nederland), TNO.

Looptijd

2019 – 2020

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.

Download visuals