Spoorinnovatie

Onderzoek: 2015-2016
Innovaties maken het spoorvervoer in het havengebied efficiënter en maken het spoor tot een aantrekkelijk, volwaardig alternatief tussen de andere modaliteiten.

 

Onderzoek en uitkomsten

In absolute aantallen moeten in 2035 vanuit Rotterdam vijf keer zoveel containers als nu over het spoor vervoerd gaan worden. Om dit te realiseren dient het vervoer over spoor een gelijkwaardig optie te zijn naast goederenvervoer over weg en water. Tegelijk moet de toename van het vervoer per spoor wel op de huidige infrastructuur gebeuren. Dat betekent dat het spoorgebruik efficiënter moet.  Welke innovatieve maatregelen zijn mogelijk om het spoorgebruik aantrekkelijker en efficiënter te maken?  Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van digitalisering en automatisering van processen en verschillende spoorconcepten ten aanzien van bijvoorbeeld routering en treinlengtes.

De resultaten van dit onderzoeksproject zijn een belangrijke input geweest voor één van de serious games die is ontwikkeld in het Synchro-Gaming project. Tevens heeft Havenbedrijf Rotterdam de resultaten van het project gebruikt voor een simulatiemodel voor het spoor in het havengebied waarmee voorspellingen gemaakt kunnen worden over de benutting en benodigde spoorinfrastructuur.

Kansen

  • Verkorten van haven-verblijftijd door digitalisering – Door gebruik te maken van data van de verschillende betrokken partijen (bijvoorbeeld: uitwisselen van data tussen terminal en trein) wordt de afhandeling verbeterd.
  • Optimaliseren van de routering van containertreinen – Op welke manier halen en brengen de treinen de containers van en naar de terminals: door middel van een zogenaamde milk run langs meerdere terminals of met shuttle-treinen naar individuele terminals.
  • Optimaliseren van de lengte van treinen.

Uitdagingen

  • Data deling – Het uitwisselen van data van de verschillende ketenpartners is nodig om processen te optimaliseren. Voorbeelden zijn het laden en lossen van treinen en het organiseren van voldoende volumes om treinen te laten rijden. De bereidheid de juiste data beschikbaar te stellen en samen te werken is dus cruciaal voor de succesvolle uitrol.
  • Organisatie – Factoren zoals intensiever gebruik van de bestaande infrastructuur, automatisering, data-uitwisseling en nieuwe manieren van werken maken aanpassingen in de governance van het spoor nodig.
  • Regelgeving – Er zal regelgeving moeten worden aangepast om de innovatie te kunnen realiseren.

Impact – effecten

  • Besparingen – Kortere wachttijden, kortere verblijftijd, kortere turn around tijd, lagere kosten spoorvervoer.
  • Beter gebruik capaciteit – Automatisering, slimmere processen, betere samenwerking, de beschikbare capaciteit wordt goed benut.
  • Beter imago vervoer per spoor – Het spoorproduct wordt aantrekkelijker en wordt een volwaardig alternatief tussen de andere modaliteiten.

Partners

Erasmus Universiteit Rotterdam, TNO, TU Delft, Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Spoorinnovatie

“Optimaliseren van het feederproces is essentieel om het spoorprodukt van Rotterdam concurrerend te laten zijn! Samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, uitwisselen van data en coördinatie van de feederprocessen zijn daarbij cruciaal!”

Maurits van Schuylenburg

Havenbedrijf Rotterdam

Direct contact

Meer informatie?

Neem contact op met Roy van den Berg voor een afspraak of meer informatie over onze projecten en de SmartPort Community.

Wordt teruggebeld

Wilt u gebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.