Cookies

Om de website goed te laten functioneren, gebruikt SmartPort cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Onze website slaat deze bestanden op uw computer op. Door het gebruik van cookies herkent onze website uw computer tijdens een vervolgbezoek aan onze website. Zo kunnen wij uw bezoek aan www.smartport.nl zo informatief en relevant mogelijk maken.

Dislaimer

De informatie op SmartPort.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van SmartPort. SmartPort besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van SmartPort.nl. Toch kan SmartPort niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. SmartPort geeft via deze website informatie over producten en diensten die voor het Rotterdamse haven- en industrieel complex worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. SmartPort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het (ononderbroken) functioneren van deze website.

Externe Links 

Op verschillende plaatsen op SmartPort.nl bieden wij automatische koppelingen (links) aan naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door SmartPort worden onderhouden zijn ter informatie en gebruiksgemak van de bezoeker. SmartPort is uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt. Toch kan SmartPort niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door SmartPort worden onderhouden af. Verwijzing op de site naar producten of diensten zijn geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.