Gel barriers

Gel barriers

Gel barriers Gel barriers Kan een tijdelijke, biologisch afbreekbare drempel (“gel barrier”) havenslib dusdanig sturen dat het kosten en emissies voor het baggeronderhoud kan besparen?    De Haven van Rotterdam staat goed bekend vanwege haar grote vaardiepte....
Veilig varen door slib en continue dieptemetingen

Veilig varen door slib en continue dieptemetingen

Veilig varen door slib en continue dieptemetingen Veilig varen door slib en continue dieptemetingen Of waterwegen en havenbekkens goed en veilig bevaarbaar zijn, hangt af van het ‘reologisch gedrag’: het afschuiven en stromen, van de sliblaag in de vaarweg. Tot nu toe...

Varen door slib

Varen door slibOnderzoek: 2015-2020 Er is een nieuwe, verbeterde methode om de doorvaarbaarheid van waterwegen te bepalen. Hierdoor  kunnen schepen dieper steken zonder extra baggerwerkzaamheden en kosten.   ; Onderzoek en uitkomsten Slib op de bodem van havens...