Varen door slib

Varen door slib

Varen door slibOnderzoek: 2015-2020 Er is een nieuwe, verbeterde methode om de doorvaarbaarheid van waterwegen te bepalen. Hierdoor  kunnen schepen dieper steken zonder extra baggerwerkzaamheden en kosten.   ; Onderzoek en uitkomsten Slib op de bodem van havens...