Electrons to Chemical Bonds (E2CB)

Door de elektrolyse-technologie te verbeteren (efficiëntie, materiaalgebruik) wordt hernieuwbare energie beter gebruikt en kunnen we efficiënt schone chemicaliën en synthetische brandstoffen produceren.

 

Research

Het onderzoek richt zich op de verbetering van de elektrolyse-technologie in de productie van synthetische brandstoffen en chemicaliën met elektriciteit. Door de technologie te verbeteren (efficiënter, beter materiaalgebruik ) wordt hernieuwbare energie beter gebruikt en kunnen we efficiënt schone chemicaliën en synthetische brandstoffen produceren.

In het huidige project E2CB wordt door de betrokken universiteiten in lab-opstelling de productie van synthetische brandstof en chemicaliën met gebruik van elektriciteit bekeken en wordt gezocht naar mogelijke verbeteringen. Kan de productie efficiënter als het gaat om:

 • Hardware (technische productiemiddelen zoals reactor, spinning disc).
 • Proces.
 • Moleculair niveau (kan gebruik worden gemaakt van Europese grondstoffen, wat de beschikbaarheid vergroot en kosten verlaagt)?

Er wordt gekeken naar de volgende productieprocessen:

 1. CO2 > methaan (aardgas). Bij gebruik van aardgas de koolstof opvangen en weer opnieuw gebruiken, waardoor de koolstofcirkel gesloten kan worden en uitstoot omlaag gaat.
 2. CO2 + N2 (stikstof) > basischemicaliën ten behoeve van kunstmest.
 3. COx + O > vloeibare brandstoffen.
 4. N2 > ammonia.
 5. Biomassa > chemicaliën.

Het onderzoek loopt van 2019 tot en met 2023.

Opportunities

 • De verduurzaming van de genoemde productieprocessen draagt bij aan het reduceren van CO2-emissies en daarmee het klimaatneutraal maken van de Rotterdamse haven en het behalen van de klimaatdoelen.
 • Elektrificatie van chemische productieprocessen wordt een haalbaar en realistisch scenario voor de bedrijfssector.
 • Partnercommitment levert essentiële input en gebruikersvragen op. Het beantwoorden daarvan maakt realistisch opschalen mogelijk.

Challenges

 • Hoe krijgen we een compleet systeem dat haalbaar, opschaalbaar en te implementeren is?
 • Welke partijen gaan hiermee aan de slag? Welke partijen willen mee doorontwikkelen? De input van die partijen is nodig om te leren welke eisen gebruikers stellen, zodat dit meegenomen kan worden in verdere doorontwikkeling. Zeker voor inpassing van deze processen in de keten is (veelal technische) input van bedrijven cruciaal.

Impact

 • Elektrificatie van chemische processen en brandstofproductie zorgt voor beperking van de CO2-uitstoot en zo worden de klimaatdoelen gerealiseerd.
 • Het op grote schaal produceren van vloeibare hydrocarbonaten met gebruikmaking van herbruikbare koolstof, zal de CO2-uitstoot drastisch verminderen.
 • De universiteiten worden koploper op dit gebied van wetenschap.
 • Met gebruik van groene waterstof wordt de energietransitie versneld.

Partners

Avebe, Chemelot, Nuon, Proton Ventures, Shell, Tata Steel, TNO, Yara, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Leiden, Universiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Wageningen.

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact op met projectontwikkelaar Mel Valies.