Gel barriers

Gel barriers

Gel barriers Gel barriers Kan een tijdelijke, biologisch afbreekbare drempel (“gel barrier”) havenslib dusdanig sturen dat het kosten en emissies voor het baggeronderhoud kan besparen?    De Haven van Rotterdam staat goed bekend vanwege haar grote vaardiepte....
Bewezen sterkte

Bewezen sterkte

Bewezen sterkte Bewezen sterkte Kademuren en damwanden bouwen we volgens een ontwerpprincipe dat uitgaat van een vooraf vastgestelde levensduur. Komt het einde van die periode in zicht, dan wordt de constructie vervangen of versterkt. Maar de renovatie van een...
Digital Twin Fairway Corridor

Digital Twin Fairway Corridor

Digital Twin Fairway Corridor Digital Twin Fairway Corridor DTVC  Research  De droge zomers van de afgelopen jaren (sinds 2018) zorgden voor een ernstige verstoring van het goederenvervoer over water in Europa. Deze weersomstandigheden leidden tot de wake-up call voor...
Ruimtelijke Ontwikkeling in de Haven van Rotterdam

Ruimtelijke Ontwikkeling in de Haven van Rotterdam

Ruimtelijke Ontwikkeling in de Haven van Rotterdam Ruimtelijke Ontwikkeling in de Haven van Rotterdam De energietransitie gaat ingrijpende gevolgen hebben voor de faciliteiten in de haven van Rotterdam.  Welke fysieke ruimte is er de komende decennia nodig voor nieuwe...
Veilig varen door slib en continue dieptemetingen

Veilig varen door slib en continue dieptemetingen

Veilig varen door slib en continue dieptemetingen Veilig varen door slib en continue dieptemetingen Of waterwegen en havenbekkens goed en veilig bevaarbaar zijn, hangt af van het ‘reologisch gedrag’: het afschuiven en stromen, van de sliblaag in de vaarweg. Tot nu toe...