Klimaatverandering en binnenvaart

Klimaatverandering en binnenvaart

Klimaatverandering en binnenvaartOnderzoek: 2017-2021 Klimaatverandering heeft effect op de waterstanden van waterwegen. Met kennis van die effecten kunnen de juiste maatregelen genomen worden om waterwegen bevaarbaar te houden.   ; Onderzoek Klimaatverandering...
Port Constructor

Port Constructor

Port ConstructorOnderzoek: 2016-2018, 2021-2022 Port constructor is een serious game, een spelomgeving waarin de speler inzicht krijgt in wat er komt kijken bij het beheren en het ontwikkelen van een haven.   ; Onderzoek Port constructor is een serious game, een...
Nautisch verkeersmanagement

Nautisch verkeersmanagement

Nautisch verkeersmanagement Door het gebruik van nieuwe nautische verkeersmodellen kan de vlotheid en veiligheid van de scheepvaart in de Rotterdamse haven verbeteren.   ; Onderzoek In de Rotterdamse haven verloopt de afhandeling van het scheepvaartverkeer vlot...
Kademuren van de toekomst

Kademuren van de toekomst

Kademuren van de toekomstOnderzoek: 2015-2019 Sensoren op kademuren leveren data over de conditie van de kade. Onderhoud kan daarmee efficiënter en tegen lagere kosten. De data tonen ook hidden capacities, wat betere benutting mogelijk maakt.   ; Onderzoek Veel...