Veilig varen door slib en continue dieptemetingen

Veilig varen door slib en continue dieptemetingen

Veilig varen door slib en continue dieptemetingen Veilig varen door slib en continue dieptemetingen Of waterwegen en havenbekkens goed en veilig bevaarbaar zijn, hangt af van het ‘reologisch gedrag’: het afschuiven en stromen, van de sliblaag in de vaarweg. Tot nu toe...
Kademuur van de toekomst – kennisprogramma IJkkade

Kademuur van de toekomst – kennisprogramma IJkkade

Kademuur van de toekomst – kennisprogramma IJkkade Kademuur van de toekomst – kennisprogramma IJkkade Met de juiste kennis over de belastingen en sterkte van kademuren kunnen de juiste investeringsbeslissingen genomen worden voor het slimmer benutten en het verlengen...
Klimaatverandering en binnenvaart

Klimaatverandering en binnenvaart

Klimaatverandering en binnenvaartOnderzoek: 2017-2021 Klimaatverandering heeft effect op de waterstanden van waterwegen. Met kennis van die effecten kunnen de juiste maatregelen genomen worden om waterwegen bevaarbaar te houden.   ; Onderzoek Klimaatverandering...
Port Constructor

Port Constructor

Port ConstructorOnderzoek: 2016-2018, 2021-2022 Port constructor is een serious game, een spelomgeving waarin de speler inzicht krijgt in wat er komt kijken bij het beheren en het ontwikkelen van een haven.   ; Onderzoek Port constructor is een serious game, een...