Dafoe - data voor tijdige afhandeling e-commerce

Het project Dafoe (Data for compliance e-commerce) onderzoekt hoe, gezien de toename van het aantal e-commerce-zendingen de inzet van data de douane kan helpen om tijdige afhandeling van goederentransporten te waarborgen.

 

Research

De douane checkt of de aangifte van transporten correct zijn gedaan en welke zendingen nader gecontroleerd moeten worden. Door de enorme toename van het aantal e-commerce-zendingen wordt de druk op de douane steeds groter. Bedrijven die hun goederen internationaal verzenden, zoeken zekerheid en snelheid in het transport.
Om de controles uit te voeren heeft de douane informatie over de transporten nodig. Het onderzoek Dafoe (Data for compliance e-commerce) kijkt naar de mogelijkheden van gebruik van informatie uit de keten, zoals: is de afzender een vertrouwde afzender, en is er (standaard) product/prijs informatie.
Ook wordt gekeken naar wie in die informatie kan voorzien (de verzender of de ontvanger) en aan welke kwaliteitseisen de informatie moet voldoen.
De huidige situatie wordt beschreven en vervolgens wordt een concreet testsysteem (living lab) gebouwd om de werking van verschillende maatregelen te toetsen.

Een voorbeeld van een retailer die via Rotterdam verzendt, is Michael Kors, met een distributiecentrum in Venlo.

Opportunities

  • Versterking van Rotterdam als invoerhaven dankzij een proces dat goed op orde is.
  • Kostenbesparing in de afhandeling maakt competitiever.
  • Expediteurs en ontvangers krijgen meer zekerheid ten aanzien van de afhandeling.

Challenges

  • Deelname door partijen in de keten is nodig, om concreet onderzoek te kunnen doen.
  • Wat zijn bruikbare databronnen, en hoe kan bepaald worden of de kwaliteit van data goed is.
  • Om de benodigde data van partijen te krijgen, is het nodig dat zij vertrouwen hebben in de oplossing.

Impact 

  • Minder vertragingen in het invoer- en afhandelingsproces door de douane als de informatie op orde is.
  • Minder beslag op douane-capaciteit.
  • Demo versie van een systeem op basis van de diverse datasets.

Partners

Belastingdienst, DHL, EUR, GSI bizz, Istia Software, Michael Kors, TKI Dinalog, TU Eindhoven.

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.