STAD en Catalyst: connected automated transport

Het project STAD (Spatial and Transport Impacts of Automated Driving) en het programma Catalyst bekijken aspecten van autonoom rijden en connected driving. Voor SmartPort ligt daarbij de focus op truck platooning.

 

Research

Het onderzoek STAD (Spatial and Transport Impacts of Automated Driving) bekijkt de impact van autonoom rijden voor zowel personen- als goederenvervoer. Voor goederen wordt specifiek gekeken naar de haalbaarheid van konvooirijden (truck platooning): wat zijn de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden, opdat konvooien geformeerd kunnen worden.

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van simulaties en modellen. Aan de hand van kwalitatief onderzoek wordt ook verkend hoe de chauffeurs aankijken tegen truck platooning.

De focus binnen het project Catalyst (Connected and Automated Transport and Logistics Living Lab) is iets breder:  naast het perspectief vanuit de chauffeur wordt ook gekeken naar andere vormen van connected driving, waaronder de interactie met verkeersregelinstallaties. In living labs wordt onderzocht hoe dat in de praktijk werkt.

Zowel het project STAD als het programma CATALYST omvatten diverse aspecten van autonoom rijden en connected driving. Voor SmartPort ligt daarbij de focus op:

  1. De ontwikkeling van planningstools en algoritmes ten behoeve van het vormen van platoons.
  2. Hoe kan de chauffeur worden voorbereid op de ontwikkelingen op het gebied van connected driving.

Kennis over truck platooning vanuit het lab naar mkb-transportpartijen brengen. Die kennis stelt die bedrijven in staat om de ontwikkeling van truck platooning te volgen, chauffeurs op te leiden  en over te gaan tot implementatie.

Opportunities

  • Minder CO2-uitstoot.
  • Betere benutting vrachtwagens (de bedrijfstijd wordt minder afhankelijk van de bedrijfstijd van de chauffeur, en kan dus verlengd worden tot meer dan 8 uur per dag).
  • Inzicht in ‘de chauffeur van de toekomst’.
  • Planning-algoritme waarmee het mogelijk wordt om beter platoons te vormen inclusief alle voordelen die dat oplevert.

Challenges

  • Weerstand chauffeurs.
  • Interactie met infrastructuur (zoals stoplichten).
  • Belasting van de infrastructuur door het zware verkeer.

Impact

Connected automated transport (CAT) komt steeds dichter bij daadwerkelijke implementatie.

Partners

Selectie: Cornelissen, DHL, Erasmus Universiteit Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, MRDH (Metropoolregio Rotterdam – Den Haag), NWO, TU Delft, TNO, Overbeek

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact op met projectontwikkelaar Anique Kuijpers.