Smart Ships

Onderzoek: 2017-2019

 

Sensoren aan boord van schepen maakt deze slimmer en vormt de basis om autonoom te gaan varen. De door de sensoren gegenereerde data bieden ook veel toepassingsmogelijkheden voor andere partijen.

 

Onderzoek

Op basis van de data van sensoren aan boord, bepalen slimme schepen hun route en snelheid, ze kunnen autonoom varen. De sensoren leveren ook andere gegevens, zoals over de diepte van rivieren, die relevant zijn voor andere partijen.
In dit onderzoek is gekeken naar de stand van zaken van de introductie van slimme schepen, naar de zakelijke impact ervan op verschillende activiteiten en naar de nieuwe kansen die slimme schepen bieden voor alle partijen in het maritieme ecosysteem.
Er zijn verschillende fases te onderscheiden in de ontwikkeling van autonome schepen:

  1. Het schip is uitgerust met sensoren, de kapitein en het personeel worden ondersteund met de door de sensoren geleverde data.2. Reductie van het personeel, aansturing van het schip kan door minder personeel uitgevoerd worden.3. Het schip wordt vanaf de wal aangestuurd of vaart volledig autonoom.

Wat is er nodig om deze stappen te kunnen maken? En wat zal de impact van deze ontwikkeling zijn?

Potentieel / wat kan het opleveren?

  • Met Covadem op binnenvaartschepen worden gegevens over de diepgang van de rivieren verkregen. Daardoor zijn minder inspecties nodig en kunnen navigatiesystemen real-time de diepte van vaarwegen weergeven.
  • Naar mate slimme schepen meer data genereren, kan op basis daarvan steeds efficiënter gevaren worden en kan onderhoud efficiënter (en meer preventief) plaatsvinden. Ook kunnen vervolgactiviteiten zoals vertrek van het schip en de opening van bruggen beter gepland worden.

Hoe verder de introductie vordert, hoe concreter inzicht we krijgen in uitdagingen die autonome scheepvaart ook heeft, zoals de interactie van slimme en niet-slimme-schepen en cyber-security.

Business opportunities – Zakelijke mogelijkheden

  • Reductie van personeel levert
  • lagere personeelskosten
  • betere benutting van de assets -toename bedrijfstijd doordat rusttijden niet meer nodig zijn
  • verhoogde veiligheid – minder kans op ongelukken door personeel en met personeel
  • Gebruik van data maakt efficiënter varen mogelijk, waardoor minder brandstof nodig is. Dat levert een kostenvoordeel en, als nog met fossiele brandstof gevaren wordt, ook een milieuvoordeel.

Partners

EUR, TU Delft, TNO, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, Covadem, CGI

‘CoVadem (red: één van de Smart Ships onderzoeksprojecten) zorgt voor actuele data van vaarwaterdiepten, wat mogelijkheden biedt voor een optimale aflaaddiepte bij een veilige vaart.’

René de Vries

Havenmeester, Havenbedrijf Rotterdam

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.