Privacyverklaring SmartPort

SmartPort hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en u mag erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Het verwerken daarvan geschiedt geheel in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Welke gegevens verwerkt SmartPort?
Om haar rol als innovatiehub in de Rotterdamse haven goed te kunnen uitoefenen beschikt SmartPort over contactgegevens van personen die werkzaam zijn bij samenwerkingspartners, behoeftestellers in onze projecten en diverse stakeholders. Voor het organiseren van evenementen, het uitvoeren van onderzoeken en/of het publiceren van behaalde onderzoeksresultaten, is het soms nodig om  persoonsgegevens te verwerken.

De volgende gegevens worden binnen SmartPort vastgelegd: voorletters, voornaam, geslacht, fax- en telefoonnummer, e-mailadres, uw organisatie en uw functie. Bij het aangaan van een overeenkomst worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om op een juiste wijze uitvoering daaraan te geven. SmartPort verzamelt ook persoonsgegevens bij bezoek aan onze website.

Smartport verwerkt persoonsgegevens op basis van uw toestemming conform artikel 6(1)(a) van de AVG. In sommige gevallen verwerkt Smartport persoonsgegevens in het kader van het gerechtvaardigd belang conform artikel 6 (1)(f) van de AVG.

Waarom verwerkt SmartPort uw gegevens?
Deze gegevens gebruiken wij om:

 • relaties te beheren en contact met u te onderhouden;
 • u te informeren over verschillende onderwerpen waaronder nieuws over onderzoeken of evenementen;
 • overeenkomsten met u aan te gaan, dan wel uitvoering te geven aan lopende overeenkomsten;
 • onze website te beveiligen en te optimaliseren.

Het verwerken van persoons gegevens geschiedt ter behartiging van het gerechtvaardigd belang (het verwerken van gegevens voor beveiligingsdoeleinden) of op basis van (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkene.

Verstrekking aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens alleen:

 • in geval van een wettelijke verplichting;
 • aan een leverancier die uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van SmartPort. De leverancier is in dat geval verwerker;
 • bij het gezamenlijk organiseren van een evenement.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Websites van derden
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat SmartPort verbonden is aan deze andere sites of eigenaar daarvan is. Op het gebruik van  websites van derden is veelal een andere privacyverklaring van toepassing . De onderhavige privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door SmartPort zijn verkregen. Smartport kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
Wilt u weten welke persoonsgegevens SmartPort van u heeft opgeslagen? U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens. Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens zal een medewerker van SmartPort contact met u opnemen om uw identiteit en het verzoek te verifiëren. Ook kunt u ons verzoeken om:

 • rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • gegevensoverdraagbaarheid.
 • Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. Onze contactgegevens zijn:

SmartPort
Postbus 54200
3008 JE Rotterdam
Telefoon: 010-4020343
E-mail: office@smartport.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.
Komt u er niet uit met ons, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

Informatie
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.