IoT4Agri: Internet of things en Agrologistiek

IoT4Agri: Internet of things en Agrologistiek

Sensoren in koelcontainers leveren data over de omstandigheden in de container tijdens het transport. Op basis daarvan kan de kwaliteit van de verse lading beter worden beheerst door continue optimalisatie van de omstandigheden.

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Research

Als vervoerder van land- en tuinbouwproducten is de houdbaarheid van de producten tijdens de reis een uitdaging. Dat geldt helemaal vanaf het moment dat de lading de koelcontainer in gaat, dan is er geen controle op de lading meer mogelijk. De koeling houdt de temperatuurswisselingen wel beperkt en daarmee de rijping van de producten. Maar koeling is niet de enige factor die de rijping van producten beïnvloedt: zo komt er bijvoorbeeld bij rijpende bananen het stofje ethyleen vrij. Dat zorgt voor een snellere rijping van andere producten. Zo kan een pallet rijpende bananen de rijping van de paprika’s op de pallet ernaast versnellen.

We willen dus kunnen beïnvloeden wat er tijdens het transport in de koelcontainer gebeurt en sensoren in de container maken dat mogelijk. De sensoren genereren data over de omstandigheden in de container gedurende de reis die via een website uitgelezen kunnen worden. Op basis daarvan kunnen de omstandigheden in de container, of zelfs specifiek in delen daarvan, tijdens de reis steeds (handmatig of geautomatiseerd) worden beïnvloed.
Zo maken sensoren met internetkoppeling het dus mogelijk om de vervoerscondities te meten en te optimaliseren. Wat de mogelijkheden en effecten zijn die deze techniek gaan bieden in de agro-logistek, wordt bekeken in het onderzoek Quality controlled logistics in IoT enabled perishable supply chains (in het Nederlands te vertalen als: Kwaliteit-gecontroleerd vervoer in door Internet of things* ondersteunde bederfelijke-waar-vervoersstromen.)

(*Internet of things: alle aan internet-gekoppelde voorwerpen en apparaten)

AGRI-CHALL-300

Challenges

De installatie van de sensoren in de koelcontainers vereist technische kennis en vaardigheid. Het ter plaatse krijgen van gekwalificeerde werkkrachten is een uitdaging.
Als de sensorsystemen eenmaal werken, zal het nog wel een uitdaging zijn om op basis van de uitgelezen data ook daadwerkelijk real time acties te ondernemen, zoals het kiezen van een andere route, een andere haven van bestemming of een versnelde afwikkeling in de haven (verkorten van de dwell time).
Ook bij de ontwikkeling van toepassingen van de techniek zijn er vele uitdagingen. Een voorbeeld: Hoe kunnen seizoens-effecten meegewogen worden in de geautomatiseerde beheersing van het klimaat in de container?

AGRI-OPP-300-SmartPort

Opportunities

  • Het beter kunnen beheersen van de vervoersomstandigheden kan er voor zorgen dat containervervoer per schip een optie wordt voor verse producten. Deze worden nu nog, vanwege de snelheid, per vliegtuig vervoerd.
  • Dat vervoer per schip een optie wordt, kan ook betekenen dat het vervoer kostenefficiënter kan worden.
  • De techniek maakt het mogelijk om bij onvoorziene omstandigheden en (bijvoorbeeld: extreme hitte/koude die de rijping beïnvloedt) en verstoringen (oponthoud tijdens de reis) bij te sturen. Dat kan betekenen dat lading gered kan worden die anders misschien verloren zou gaan.
  • Zodra de toepassing van sensoren in koelcontainers en data-gedreven beheersing van de vervoersomstandigheden goed werkt, wordt gekeken waar in de agro-logistiek dergelijke techniek mogelijk ook oplossingen kan bieden.
AGRI-IMP-300-SmartPort

Impact

  • Betere beheersing van de vervoersomstandigheden zorgt ervoor dat een optimale hoeveelheid van de lading in optimale kwaliteit de eindbestemming van het transport bereikt.
  • Hogere kwaliteit en minder bederf zorgt voor een betere opbrengst voor het product.
  • De kwaliteit van producten die geleverd worden, wordt betrouwbaarder, constanter.
AGRI-PART-300-SmartPort

Partners

Environmenta Monitoring Systems (EMS), Europool systems, Internethuis, NWO, PurFresh, Thermoking, TNO, Van Oers United, Wageningen Food and biobased research (Wageningen Universiteit).

Looptijd

2020 – 2022

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.

Download visuals