Truck Platooning

Onderzoek: 2015-2018

 

 

 

 

 

Bij truck platooning rijden vrachtauto’s geautomatiseerd en direct achter elkaar in kleine konvooien, wat zorgt voor betere verkeersdoorstroming, hogere verkeersveiligheid, besparing op brandstof en afname van CO2-uitstoot.

 

Onderzoek en uitkomsten

Containervervoer over de weg zal de komende jaren groeien. Uitbreiding van de infrastructuur is geen optie, dus zal de huidige capaciteit beter benut moeten worden. Bij truck platooning rijden vrachtwagens geautomatiseerd en direct achter elkaar in konvooien van 3 tot 5 trucks. Truck platooning levert een betere verkeersdoorstroming en daarnaast besparing op brandstof, CO2-uitstoot en kosten. Het vergroot bovendien de verkeersveiligheid.
De quick scan Truck platooning laat zien dat in Rotterdam verschillende ingrediënten voor succesvolle uitrol aanwezig zijn. Voor een succesvolle realisatie is een digitaal matchingplatform vereist dat de samenstelling van de platoons organiseert. Klik hier voor de video over Truck platooning

De uitgevoerde quick scan (2016) heeft geleid tot commitment en adoptie van verladers en transporteurs om actief mee te helpen en te werken aan de innovatie van truckplatooning. Hierdoor is een community ontstaan. Eén van de cases is als reallife testcase gedoopt en heeft gezorgd voor het verkrijgen van een Europese subsidie (Ursa Major). Daardoor wordt het vanaf 2019 mogelijk om via learning by doing in de dagelijkse operatie te gaan werken en testen met platooning trucks. Met het project truck platoon matching (2017-2018) hebben planners en transporteurs stap voor stap kunnen wennen aan (transport)data met elkaar delen en daar de collectieve voordelen en meerwaarde van in te zien. Hierdoor verhoogt de logistieke efficiency zowel bij individuele bedrijven als ook op bovenliggend ketenniveau. De ontwikkelde value case (2017) heeft de sense of urgency vergroot bij stakeholders om invloed uit te oefenen op de ‘ natuurlijke’  loop van de innovatiecyclus voor truckplatooning, om substantiële impact op kortere termijn te kunnen bereiken. Het vraagt om bundeling van initiatieven, versnelling en voldoende massa. Het bekende ‘Tulipprogramma’ is hierdoor tot stand gekomen en wordt thans uitgevoerd onder aanvoering van I&W, met directe steun van de minister.

Kansen

  • Besparing – Bij truck platooning rijden de vrachtwagens in elkaars slipstream. Dat levert een besparing op brandstof, en daarmee op kosten en CO2-uitstoot.
  • Verbeterde doorstroming – Efficiënter gebruik van de weg levert betere doorstroming en daarmee tijdsbesparing en hogere betrouwbaarheid van het wegvervoer.
  • Efficiëntere inzet arbeid – Truck platooning vraagt een andere inzet van chauffeurs en biedt daarmee mogelijkheden voor de efficiëntere inzet van arbeid. (Te vergelijken met een vliegtuigpiloot.)
  • Verhoogde verkeersveiligheid – Geautomatiseerd rijden in een platoon is veiliger door afname van menselijke fouten (grootste oorzaak van ongelukken).
  • Data delen en automatisering – Samenwerkende partijen delen data aan het matchingplatform waarmee goed en snel platoons samengesteld kunnen worden..

Uitdagingen

  • Data delen – Samenwerking en de bereidheid om de juiste data beschikbaar te stellen zijn nodig voor een succesvol matchingplatform dat bijvoorbeeld laat zien welke transporten beschikbaar zijn voor platooning en dat bepaalt in welke volgorde gereden gaat worden.
  • Grootschaligheid – Om de implementatie van de technologie financieel haalbaar te maken is grootschalige toepassing nodig.
  • Inzet chauffeurs – Hoe kan de vrachtwagenchauffeur tijdens het platoon-rijden efficiënt worden ingezet?
  • Aanpassen regelgeving – Regelgeving moet worden aangepast om truck platooning uit te kunnen rollen.

Impact – effecten

In 2020 vertrekken vanaf het Rotterdamse havengebied per dag 100 platoons, met daarin 300 tot 500 trucks per dag, ongeveer 10% van het totale aantal trucks. Daarmee wordt bespaard op brandstof wat lagere kosten oplevert, en het levert maatschappelijke baten, te weten verminderde CO2-uitstoot, verhoogde veiligheid en betere doorstroming van het wegverkeer.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, TKI-Dinalog, TNO
containertransporteurs:
BVB Logistics, H.N. Post & Zonen, De Jong­Grauss Transport, Kamps Transport, Overbeek Int. Transport, Post­Kogeko, De Rijke Trucking, Starmans Transporten, Van der Wal Transport
logistieke dienstverleners:
DHL Global Forwarding, Kloosterboer, Maersk Line en Yusen Logistics

Vervolg

Het doel is om de komende jaren de onderzoeksinformatie over het nut van truck platooning breder te verspreiden onder de ondernemers in de Rotterdamse haven die hiermee in de praktijk te maken gaan krijgen. Het is namelijk van belang om bewustzijn te creëren van het effect van truck platooning op hun business en operationele processen.

Truck Platooning

“Bij platooning staan vrachtwagens voor eerst echt met elkaar in verbinding, waardoor het transport veiliger en zuiniger wordt.”

Kees Overbeek jr.

Transportbedrijf Overbeek

“Truck Platooning wordt een game changer in achterlandlogistiek.”

Cees Deelen

Projectmanager, Havenbedrijf Rotterdam

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.