Synchrogaming

Onderzoek: 2015-2018

 

 

Om kennis te maken met aspecten van synchromodaal vervoer en deze te doorleven, wordt gebruik gemaakt van serious gaming, in dit geval: synchrogaming.

 

Onderzoek en uitkomsten

Met serious gaming worden, in een vereenvoudigde vorm van de werkelijkheid, situaties en veranderingen nagespeeld. Ook op gebied van synchromodaal vervoer en nieuwe vervoersconcepten wordt gebruik gemaakt van serious gaming, in dit geval: synchrogaming. Deelnemers zijn in de gelegenheid om allerlei implicaties en aspecten van synchromodaal vervoer te doorleven. De werking van vernieuwingen, maatregelen en alternatieven kan vooraf worden getoetst. Synchrogamen toont aan dat logistieke spelers nieuwe inzichten op doen, welke zij in de werkelijkheid toe kunnen passen.

Het belangrijkste resultaat van het project is dat partijen betere en gedragen (unimodale, multimodale of synchromodale) oplossingen kiezen doordat in een theoretische omgeving reeds geëxperimenteerd is met maatregelen en deze door de (markt)­partijen uitvoerig zijn besproken en bijgesteld. Meerdere serious games zijn in het project ontwikkeld, met marktpartijen en overheden gespeeld en gebruikt voor verder onderzoek:

 • Rail Cargo Challenge Rotterdam – Een game om de problematiek van de railbundeling op de Maasvlakte in Rotterdam op te lossen.
 • Rail Cargo Challenge Amsterdam – Een game om samenwerking te stimuleren voor het opzetten van spoordiensten van en naar Amsterdam.
 • You’ve got freight – Een game om inzichtelijk te maken wat de impact is als partijen rond synchromodaal transport gaan samenwerken en informatie gaan delen.
 • Modal manager game – Een game om inzicht te krijgen in de rol van de infrastructuur managers bij het gebruik van synchromodaal transport door marktpartijen.
 • Alloy – Een game gericht op de operationele implementatie van synchromodaal transport in de praktijk.
 • Master Shipper game – Een game die verladers laat ervaren hoe synchromodaal transport voor hen kan werken, wat ze hiervoor moeten doen en wat het hen oplevert.

Kansen

 • Ervaring opdoen: Deelnemers aan het synchrogamen kunnen in een veilige omgeving nieuwe concepten ervaren en inzicht krijgen in wat de effecten zijn van bepaalde maatregelen en van acties van henzelf en van anderen.
 • Nieuwe inzichten verkrijgen: De game levert concrete verbeterpunten op die daadwerkelijk toegepast kunnen worden.
 • Samenwerking bevorderen: Het gamen bevordert de samenwerking, de relaties, het vertrouwen en begrip over en weer en de erkenning van ieders rol in het transport-geheel.

Uitdagingen

 • Herkenbaarheid: Het spel moet van goede kwaliteit zijn, met een herkenbaar speelveld, met voor de deelnemers herkenbare en aansprekende spelsituaties (cases) en de juiste sets van spelregels met een afgestemde detaillering. Het gamen vraagt tijd en inspanning van de spelers en moet daadwerkelijk iets opleveren.
 • Betrokkenheid: Deelnemers moeten bereid zijn het spel met elkaar te spelen.

Impact – effecten

 • Inzicht in synchromodaliteit – Het synchrogamen bevordert het inzicht in synchromodaliteit en het belang ervan voor de verschillende deelnemers en levert een gezamenlijke ambitie.
 • Concrete verbetermaatregelen – Het spelen van de game levert concrete verbetermaatregelen op.

Partners

Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, InThere, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, Rijkswaterstaat, The Barn, TKI-Dinalog, TNO, TU Delft.

Vervolg

Belangrijke resultaten van de games bestaan uit vervolgacties van marktpartijen die de besproken maatregelen en oplossingen uit de gaming sessies in de praktijk brengen. Hier zijn diverse voorbeelden van zoals het opzetten van een treindienst in Amsterdam of het ontwikkelen van logistieke concepten in Rotterdam na het spelen van de Rail Cargo Challenges. De games zijn klaar voor gebruik in andere trajecten, zo gaan de hogescholen in Rotterdam en Venlo aan de slag met de Master Shipper Game en wordt bekeken hoe het simulatiemodel voor de railbundeling in Rotterdam verder gebruikt kan worden bij de uitwerking van het Masterplan Spoorgoederenvervoer. Tevens zijn de resultaten van de games gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, o.a. om na te gaan hoe verschillende vormen van serious games werken in verschillende situaties en het gedrag van partijen te analyseren. De resultaten hiervan zijn in diverse wetenschappelijke papers gepubliceerd.

Synchrogaming

“Gaming heeft aangetoond dat samenwerking veel mogelijkheden biedt om het transport per spoor richting achterland beter en efficiënter te maken.”

Pim Steenhuis

Havenbedrijf Amsterdam

“Synchrogaming, een creatieve manier om te komen tot nieuwe samenwerking.”

Jan Egbertsen

Havenbedrijf Amsterdam

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.