Klimaatverandering en binnenvaart

Klimaatverandering en binnenvaart

Klimaatverandering en binnenvaartOnderzoek: 2017-2021 Klimaatverandering heeft effect op de waterstanden van waterwegen. Met kennis van die effecten kunnen de juiste maatregelen genomen worden om waterwegen bevaarbaar te houden.   ; Onderzoek Klimaatverandering...
Nautisch verkeersmanagement

Nautisch verkeersmanagement

Nautisch verkeersmanagement Door het gebruik van nieuwe nautische verkeersmodellen kan de vlotheid en veiligheid van de scheepvaart in de Rotterdamse haven verbeteren.   ; Onderzoek In de Rotterdamse haven verloopt de afhandeling van het scheepvaartverkeer vlot...