Digital Twin Fairway Corridor

Digital Twin Fairway Corridor

Digital Twin Fairway Corridor Digital Twin Fairway Corridor DTVC  Research  De droge zomers van de afgelopen jaren (sinds 2018) zorgden voor een ernstige verstoring van het goederenvervoer over water in Europa. Deze weersomstandigheden leidden tot de wake-up call voor...

Klimaatverandering en binnenvaart

Klimaatverandering en binnenvaartOnderzoek: 2017-2021 Klimaatverandering heeft effect op de waterstanden van waterwegen. Met kennis van die effecten kunnen de juiste maatregelen genomen worden om waterwegen bevaarbaar te houden.   ; Onderzoek Klimaatverandering...
Nautisch verkeersmanagement

Nautisch verkeersmanagement

Nautisch verkeersmanagement Door het gebruik van nieuwe nautische verkeersmodellen kan de vlotheid en veiligheid van de scheepvaart in de Rotterdamse haven verbeteren.   ; Onderzoek In de Rotterdamse haven verloopt de afhandeling van het scheepvaartverkeer vlot...