PLATO: Beslissingstool digitale platformen 

PLATO: Beslissingstool digitale platformen 

Voor middelgrote en kleine logistieke bedrijven is er een groeiend aanbod aan digitale platformen. Voor ondernemers is het moeilijk een keuze te maken: wat heb ik nodig, waar moet ik op letten, welk digitale platform past specifiek bij míjn diensten? Wanneer gaat werken met een digitale tool voldoende meerwaarde hebben om de investering in tijd en geld te doen, zijn we er klaar voor?  

Om een verantwoorde keuze te kunnen maken voor het al of niet gaan werken met een digitale tool, is speciaal voor verladers en vervoerders uit het MKB de PLATO decision support tool ontwikkeld. De vraag die natuurlijk voorafgaat aan het doorlopen van deze tool is: welke uitdaging of welk probleem zou een digitaal platform voor jouw bedrijf moeten oplossen? 

Deze beslissingstool wordt als hulpmiddel ingezet bij discussies omtrent logistieke problemen. Hierbij wordt sterk geadviseerd om de discussie te laten faciliteren door een expert, met name om de complexe vraagstukken gestructureerd aan te vliegen. 

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Download het stappenplan van de PLATO Decision support tool hier.

Meerwaarde 

De verschillende digitale platformen voor verladers en vervoerders kun je via 2 assen in een schema zetten, daarop is de beslissingstool gebaseerd.  

Eén as kenmerkt het type waarde dat door het platform wordt gecreëerd. Meer specifiek, het type dienst dat wordt aangeboden. Dit kan het delen van gegevens, het delen van informatie, betalings- en financieringsdiensten, het matchen van vracht of expeditie- en planningsdiensten zijn. De tweede as kenmerkt hoe het platform waarde verzamelt – met andere woorden, het verdienmodel van het platform. Het is gebaseerd op het type en het aantal interacties dat de gebruiker typisch heeft met het platform.

3 belangrijke vragen

Na het identificeren van een logistiek probleem/uitdaging binnen je organisatie kun je, onder begeleiding van een expert, de PLATO decision support tool doorlopen. De eerste vraag in de tool is: hoe zit het met de digitale volwassenheid in jouw bedrijf? Zit je al goed in de dataverwerking en -deling, is de financiële verwerking al gedigitaliseerd? Als deze eerste hobbel níet feilloos genomen kan worden, raadt de tool je aan eerst te zorgen dat je intern ‘klaar’ bent voordat je investeert in een digitale tool. En daarbij eerst nog bij je traditionele platform te blijven.  

Kan de klant erin meegaan?

Als na het beantwoorden van deze belangrijke vragen, blijkt dat je bedrijf digitaal voldoende volwassen is om digitaal aan de slag te gaan, dan ligt de tweede verkeersdrempel bij je klanten. Zijn zij bereid erin mee te gaan? Is er samen met hen een goed verdienmodel te maken vanuit het werken met de digitale tool? En zijn zij óók bereid hun data te delen, zodat het systeem echt gaat werken? Als het antwoord hierop ‘nee’ is, raadt de tool je wederom aan eerst nog door te gaan met je traditionele platform. Je kunt beter zorgen dat ook deze hobbel eerst wordt weggewerkt, voordat je tijd en geld investeert in een digitaal platform. 

Ecosysteem

De laatste vraag van de checklist gaat over het ecosysteem waarin je je diensten verleent of je product levert. Is de wetgeving voor digitaal dataverkeer up to date in jouw bedrijfstak, zijn de regels klaar voor verdere digitalisering? Kun je met digitaal werken wel goed aansluiten op de markt waarvoor je werkt? Ook op basis van de laatste vraag zou je weer kunnen uitkomen bij je traditionele platform.  

Als alle seinen op groen staan bij het doorlopen van de PLATO decision support tool, is investeren in een digitaal platform verstandig en ben je toe aan de volgende keuze: welk platform sluit het beste aan bij onze behoefte?  

Partners 

Big Mile, Evofenedex, Four Kites, Havenbedrijf Rotterdam, Tilburg University, TLN, TNO, Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, Royal Flora Holland, SmartPort, TKI Dinalog. 

Looptijd

Het project werd uitgevoerd over het termijn van twee jaar (2022-2023).   

Contact 

Wil je meer weten over de PLATO decision support tool of heb je interesse om de tool als verlader of vervoerder uit het MKB met een expert te doorlopen? Neem dan contact op met Sylvie Poels, projectleider Sustainable Transport and Logistics bij TNO. 

Download visuals