Eureca

Onderzoek: 2016-2020

Welke trends en ontwikkelingen zijn er op gebied van slimme koelcontainers, de zogenaamde reefercontainers?

 

Onderzoek

Welke trends en ontwikkelingen zijn er op gebied van slimme koelcontainers en wat is de impact daarvan. De kosten voor deze containers zijn hoog in aanschaf, gebruik en beheer. Hoe kunnen de business cases rond deze slimme containers verbeterd worden? Sensors geven data over het binnenklimaat van de containers ten behoeve van de houdbaarheid en rijping van de lading zoals groente, fruit en bloemen. De data maken efficiënter beheer en aanvullende diensten mogelijk, maar zorgen ook voor toename van de complexiteit van de afhandeling, terwijl bovendien het aantal slimme koelcontainers groeit. Door hiervoor goede oplossingen te bieden levert de Rotterdamse haven extra service.

Door nieuwe techniek in en om de slimme containers kunnen aanvullende diensten worden geleverd zoals afgestemde conditionering van de lading en nauwkeurige track en trace. De containers laten nieuwe logistieke modellen toe waarbij lading verschuift van luchtvracht naar scheepsvervoer. Er wordt dan ook een groei verwacht in de inzet van dit type containers. Het risico op verlies van lading is bij koelcontainers groter dan bij standaard containers. Groei van dit type containers compliceert mede daarom de logistieke processen op de terminal en die in de aansluiting op vervolgvervoer. Een goede aanpak is dus noodzakelijk en biedt veel kansen.

Kansen

 • Nieuwe, hoogwaardige goederenstromen – De toename in gebruik van de slimme koelcontainers levert de Rotterdamse haven meer en nieuwe hoogwaardige goederenstromen. Die bieden bovendien aanhangende handling-activiteiten. Met gebruikmaking van Nederlandse kennis (Universiteit Wageningen) verstevigt de concurrentiepositie van de haven.
 • Asset management – Verbeterde capabilities van de reefer-systemen maken verbeterde kwaliteitscontrole van de lading mogelijk.
 • Data driven logistics – Waardevolle logistiek in het havengebied.
 • Predictive maintenance – Onderhoudsbedrijven controleren de werking van de koelsystemen in de containers. Predictive maintenance levert een positief effect op service en kosten.
 • Optimalisering logistieke ketens – Logistieke ketens als geheel optimaliseren door efficiënte inzet van slimme containers.
 • Energie – Energieverbruik monitoren en verbeteren.

Uitdagingen

 • Just in time – Organiseren van just in time logistiek, die nodig is voor juiste handling van deze containers.
 • Data transparantieJust in time logistiek vraagt om beschikbaar stellen en uitwisselen van data. Wie deelt welke data met wie?
 • Cultuurverandering – Voor succesvol uitnutten van maximale potentie van deze containers is commitment en inzet nodig van betrokken partijen.
 • Juridisch kader – Contracten en de omgang met aansprakelijkheid aanpassen.

Impact – effecten

 • Extra goederenstromen (modal en port shift)
 • De Rotterdamse haven biedt meer toegevoegde waarde.

Partners

Flora Holland, GroentenFruit Huis, ASEA Brown Boveri (ABB),  Seamark Reefer Services, Hutchison Ports – ECT,
TU Delft, Erasmus EUR, TU Delft, Wageningen University & Research (WUR)

De technologie ontwikkelt zich snel in de reefer markt, wat sterke invloed zal hebben op de bedrijfsmodellen van partijen in de markt.
John Wiegersma

Director, Seamark Group of Companies (2017)

Rederijen hebben de vuistregel dat de reefer container bepaalt wat de eerst haven is die aan wordt gedaan. Als resultaat kunnen importeurs er ook voor kiezen hun lading daar uit te laten laden – met alle implicaties voor haven competitie.
Peter Verbaas

Secretary General, Groente & Fruithuis (Nieuwsblad Transport, 2016)

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.