Indeep

Hoe kunnen innovaties in logistiek tot werking worden gebracht? Het project moet een tool leveren die het innovatie-speelveld in beeld brengt en een game die specifiek kijkt naar de stakeholders bij truck platooning.

 

Research

Het onderzoek richt zich op implementatie van innovaties in logistiek. Hoe kunnen goede nieuwe ideeën tot werking worden gebracht, hoe kan adoptie van innovatie versneld worden? Hoe kunnen deze innovaties geïmplementeerd worden in het Rotterdamse havengebied. En zijn er tools te realiseren die innovatietrajecten versnellen?

Het eerste deel van het onderzoek is gericht op hoe het innovatie-ecosysteem in kaart kan worden gebracht: welke partijen zijn actief en welke al dan niet tegenstrijdige belangen zijn er? En hoe zou je, met die kennis, het realiseren van innovaties kunnen versnellen? Dit moet een tool opleveren waarmee je het speelveld in kaart kunt brengen: wie zijn de stakeholders, waar zitten weerstanden, wie zijn medestanders.

In het tweede deel is een serious game ontwikkeld, waarin verschillende stakeholders rondom een specifieke case, in dit geval Truck platooning, kunnen ervaren hoe weerbarstig een innovatietraject kan verlopen. De centrale vraag in het spel is: hoe kom je gezamenlijk tot de implementatie van een innovatie?

Opportunities

  • Inzicht in het speelveld, met stakeholders, klanten, weerstanden, enzovoort.

Challenges

  • Het vinden van goede logistieke innovatie-cases.
  • De tool moet bij alle mogelijke cases inzetbaar zijn, maar vervolgens in individuele cases ook waardevol zijn.

Impact

Versnelling van de adoptie van innovaties.

Partners

DeltaLinqs, EUR, Havenbedrijf Rotterdam, NWO, TNO, TU Delft.

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.