Deep sea call size – grotere zeeschepen

Onderzoek: 2016-2020

Voor vervoer van containers worden steeds grotere schepen gebruikt. Welke gevolgen heeft dat op de vaarroutes en havenactiviteiten?

 

Onderzoek

Voor vervoer van containers worden steeds grotere schepen gebruikt. Welke gevolgen heeft die inzet van grotere schepen op de vaarroutes en de vervoersstromen over de wereld, en op de havenactiviteiten. Bijvoorbeeld: in plaats van het aandoen van meerdere havens in een werelddeel, wordt de inzet van grote schepen vaker beperkt tot het heen en weer varen tussen slechts enkele havens, van het ene werelddeel naar het andere.
Rotterdam heeft een voorsprong op andere havens door haar ligging direct aan zee en infrastructuur die alle grote schepen kan ontvangen. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de call size, het aantal containers dat door de schepen in de haven wordt gelost, toe gaat nemen (port of choice). Wat zijn parameters die de call size van zeeschepen beïnvloeden? Wat kunnen terminals doen om zich voor te bereiden op de steeds groter wordende schepen.

De grootste schepen hebben tegenwoordig een capaciteit van meer dan 20.000 TEU (de aanduiding voor de afmetingen van containers, de afkorting staat voor Twenty Foot Equivalent Unit). De enorme groei van deze ultra large container vessels zal zorgen voor andere logistieke concepten. Wat gaat dat betekenen voor vrachtstromen? Rotterdam is voor schepen uit andere werelddelen vaak first call in de regio, ook dat is een voorsprong ten opzichte van concurrenten. Maar de call size neemt slechts in beperkte mate toe en de schepen blijven vooralsnog ook andere havens aandoen.
Er is een beperkt aantal allianties van rederijen die een wereldwijd netwerk hebben. Wat bepaalt hun keuzes? Wat zijn voor hen logische routes? Wat is hun planning? Welke andere invloeden zijn er op de call size? Is er regelmaat in seizoenen bijvoorbeeld? En wat is het effect van de stagnatie in de groei van containervervoer?

Het nemen van maatregelen brengt mogelijk maatschappelijke kosten met zich mee. Welke maatregelen en kosten zijn verantwoord?

Kansen

  • Inzicht in ontwikkelingen in transportroutes en -netwerken.
  • Inzicht in factoren die rederijen afwegen om hun routes te bepalen: met name financiële drivers (kosten).
  • Inzicht in de effecten van de toename van grote schepen en grotere te verladen volumes op het vervoer naar het achterland, zoals piekbelasting op de terminal aan landzijde. Inzicht in welke capaciteit nodig is en hoe de goederenstroom te spreiden over de beschikbare modaliteiten.
  • Mogelijkheid op basis van beslisinformatie een strategie en operatie te bepalen voor de benadering van diverse partijen in de ontwikkeling van de terminals en gerelateerde activiteiten.

Uitdagingen

  • Dynamische, onvoorspelbare markt zorgt voor verschuivingen. Stagnerende groei van containers, overcapaciteit, wat gaat de impact van deze nog onzekere factoren zijn op rederijen en vervoersstromen.
  • Deelname van rederijen is gewenst, maar in de concurrerende markt is samenwerking niet vanzelfsprekend.

Impact – effecten

  • Op basis van inzichten en scenario’s kunnen de terminals en andere logistieke dienstverleners hun strategie en operatie laten aansluiten op de gevolgen die de inzet van de grotere schepen heeft.
  • De concurrentiepositie van Rotterdam wordt versterkt.

Partners

Hutchison Ports – ECT, Erasmus Universiteit Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam.

‘Schepen, terminals en achterlandverbindingen: drie onderwerpen, veel operators, en volledig van elkaar afhankelijk. Leren om dat systeem als geheel te doorgronden is cruciaal.’

Bart van Riessen

Digital & Supply Chain Services, Hutchison Ports ECT Rotterdam

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.