Kademuren van de toekomst

Onderzoek: 2015-2019

Sensoren op kademuren leveren data over de conditie van de kade. Onderhoud kan daarmee efficiënter en tegen lagere kosten. De data tonen ook hidden capacities, wat betere benutting mogelijk maakt.

 

Onderzoek

Veel kademuren in het Rotterdamse havengebied gaan richting het eind van hun technische levensduur. Sensoren in kademuren kunnen data leveren over de conditie van de kademuur. Van die kennis profiteren de kade-eigenaar én de gebruikers. Het onderhoud aan bestaande kades kan efficiënter gebeuren, wat kosten bespaart én zorgt voor minder downtime en hinder. De data laten ook zien waar sprake is van hidden capacities, zodat de klanten de huidige kades beter kunnen benutten.
Tot slot leveren de sensoren informatie die kan worden gebruikt bij de ontwikkeling en verbetering van toekomstige kademuren.

Kansen

  • Meer kade-capaciteit – De sensoren laten zien waar sprake is van hidden capacities zodat bedrijven de kades die zij in gebruik hebben beter kunnen benutten.
  • Lagere onderhoudskosten – De verkregen data laten preciezer zien waar en wanneer welk onderhoud nodig is. Door efficiënter onderhoud wordt ook de uitval van kades beperkt, dus minder downtime, minder hinder.
  • Innovatie van kademuren – De sensoren leveren data tijdens de diverse levensfasen van de kademuur: ontwerp, bouw, beheer/onderhoud/gebruik en tenslotte sloop. Daarmee is bijvoorbeeld te zien hoe kades reageren op gewicht/druk, waterstand, temperatuur en wind en weersinvloeden. Die kennis kan worden toegepast in de ontwerprichtlijnen (met onder meer aandacht voor principes als cradle2cradle en waste2value) wat betere kades oplevert voor de klanten.

Uitdagingen

  • 80% van de kades is aan het eind van de technische levensduur.
  • Is de kwaliteit van de beschikbare data voldoende? Er is veel raw data beschikbaar over de staat van verschillende kademuren in de haven. In hoeverre is deze data vervuild en als de vervuilde data wordt verwijderd, blijft er voldoende bruikbare data over?
  • De data laten de feitelijke conditie van kades zien. Kunnen op basis daarvan de ontwerprichtlijnen worden verbeterd?

Impact – effecten

  • De onderhoudskosten van kades gaan omlaag.
  • Betere voorzieningen voor de klanten op korte termijn – Er komt voor klanten meer capaciteit beschikbaar binnen de bestaande afspraken en infrastructuur door vinden van hidden capacities en verminderen van hinder en downtime.
  • Betere voorzieningen voor klanten op de langere termijn: Betere informatie bij ontwikkeling van en investeringen in kades.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, DEMO Consultants, Plaxis, Witteveen + Bos
Kennispartners: TU Delft. TNO, Semiotic Labs

Kademuren van de toekomst

“De inspecteur van de toekomst is een sensor.”

N. de Kruijff

Asset Management Constructie , Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Dit project is onderdeel van de roadmap Futureproof Port Infrastructure. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.