Boekingsplatforms

Boekingsplatforms

De opkomst van boekingsplatforms zorgt voor nieuwe ontwikkelingen op de toch al complexe transportmarkt. Welke ontwikkelingen zijn er, en wat betekenen ze voor de expediteur?

Research

De containertransportmarkt is groot. Jaarlijks gaan miljoenen containers de wereld rond. Online boekingsplatforms hebben deze markt sterk veranderd. Wie nu een lading de wereld over wil sturen, tikt wat gegevens in, checkt de opties en kosten en reserveert een container.  Zo regel je in no time het gewenste transport.

TNO en RSM/EUR onderzoeken wat de impact van boekingsplatforms tot nu toe is op de expediteursmarkt, en welke ontwikkelingen invloed gaan hebben in de toekomst.
Bedrijven of verladers die zoeken naar passend en snel transport kunnen al bij meerdere online boekingsplatforms terecht. Van grote algemene tot kleinere expediteurs die zich specialiseren in bepaalde soorten lading. Ook is er de variant waarbij een grote rederij de volledige eigen vervoerscapaciteit online aanbiedt. Net als in andere markten is de ontwikkeling van een boekingsplatform ook in de transportmarkt in essentie een ict-activiteit, waarin data-gedreven oplossingen centraal staan. Wel betreden geheel nieuwe actoren nu deze transportmarkt.

Voor dit onderzoek wordt expediteurs en andere experts gevraagd hoe zij deze marktontwikkelingen zien. Blijft er ruimte voor expediteurs die maatwerk en service leveren? Met lokale kennis of bijvoorbeeld expertise in bepaalde goederenstromen? Een expediteur bovendien die je kunt bellen als zich een transportprobleem voordoet. Of gaan klanten in zo’n geval liever naar de website van hun boekingsplatform en starten ze daar een chat met een helpdesk-medewerker? Rukken de boekingsplatforms verder op? Wat doe je dan als expediteur, welke strategie kies je voor je bedrijf? Wat zijn nu precies de ontwikkelingen, en wat kun je ermee als expediteur?

Challenges

De transportmarkt is op zich al complex en steeds in beweging. Nieuwe disruptieve technologie brengt de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Er zijn vele meningen over hoe dit de markt zal veranderen, waardoor het niet makkelijk is om hier een complete en afgeronde visie op te bieden.
Voor de huidige spelers in de transportmarkt is het een uitdaging om uit te vinden hoe je in een platformeconomie toegevoegde waarde kunt blijven bieden aan je klanten.

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Opportunities

Met de inzichten die het onderzoek oplevert kunnen bestaande expediteurs een toekomstgerichte bedrijfsstrategie bepalen. Ze kunnen meegroeien in de digitale ontwikkelingen en concurreren met nieuwkomers in de markt.
Voor de klanten kan de platformontwikkeling gunstig zijn: vervoersopties zijn met elkaar te vergelijken en in een paar klikken regel je simpel je transport.

Impact

Strategische positionering voor betrokken partijen is mogelijk, door:

  • inzicht in wat tot op heden de impact is van de boekingsplatforms op de expediteurs-markt, en de komst van digitale expediteurs (e-forwarders).
  • zicht op toekomstige ontwikkelingen en de impact daarvan op de transportmarkt.
AGRI-PART-300-SmartPort

Partners

Rotterdam School of Management/ Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), TNO, Fenex, Embassy Freight, Ritra.

Looptijd

Maart – september 2020

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.

Download visuals