STAD en Catalyst: connected automated transport

STAD en Catalyst: connected automated transport

STAD en Catalyst: connected automated transport Het project STAD (Spatial and Transport Impacts of Automated Driving) en het programma Catalyst bekijken aspecten van autonoom rijden en connected driving. Voor SmartPort ligt daarbij de focus op truck platooning.  ...
Power-2-Fuels

Power-2-Fuels

Power-2-Fuels Welke synthetische brandstoffen zijn kansrijk als het gaat om toepassing in zwaar wegtransport, scheepvaart en luchtvaart in de Nederlandse mainports? En hoe kunnen ze, gezien de klimaatdoelstellingen, versneld worden ontwikkeld en uitgerold?   ;...
Fysiek internet en Zelforganisatie

Fysiek internet en Zelforganisatie

Fysiek internet en Zelforganisatie Met scenario’s wordt de werking onderzocht van Physical Internet (PI), een vervoersmodel dat uitgaat van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten. Zelforganisatie kijkt naar zelforganisatie-opties en hun effecten....
Haven Innovatie Barometer 2018

Haven Innovatie Barometer 2018

Haven Innovatie Barometer 2018 De Haven Innovatie Barometer laat zien hoe het innovatieve klimaat zich ontwikkelt in de Rotterdamse haven.   ; Research De Haven Innovatie Barometer is een grootschalig onderzoek door de Erasmus Universiteit Rotterdam onder de...