Beter beslissen bij laag water met Digital Twin

Beter beslissen bij laag water met Digital Twin

De droge zomer van 2018 gold als een wake-up call voor de binnenvaartsector. Door het lage water konden transporteurs schepen minder zwaar beladen. Soms werd zelfs besloten helemaal niet te varen. Om vervoerders te helpen tot betere beslissingen te komen, is het...
Extreme droogte leidt tot digitaal succes

Extreme droogte leidt tot digitaal succes

Anticiperen op klimaatverandering vormt sterke basis voor Digital Twin De extreme droogte van de zomer van 2018 leverde ernstig hinder op voor het goederentransport op de Rijn en Maas. Deze droogte is niet eenmalig, door de klimaatverandering verdwijnen sneeuw en...
Cybersecurity kwetsbaarheden in kaart gebracht

Cybersecurity kwetsbaarheden in kaart gebracht

Zicht op cybersecurity in de logistieke sector in de Rotterdamse haven Alarmerende uitkomsten van het cybersecurity onderzoek voor het logistieke havenbedrijfsleven. Ruim 30% van de logistieke bedrijven in de haven van Rotterdam heeft cybersecurity niet of nauwelijks...
Blik op het nieuwe jaar – wij zijn SmartPort

Blik op het nieuwe jaar – wij zijn SmartPort

Sinds de jaarwisseling van 1999 naar 2000, is de start van een nieuw jaar niet zo onzeker geweest als nu. Waar in 2000 al snel bleek dat de impact van een nieuwe eeuw gering was op computergestuurde activiteiten, brengt in 2021 Covid 19 de economie aan het wankelen....