Flexnet

Flexnet

  Flexnet Onderzoek: 2018-2019 Bedrijven in het Botlekgebied zijn van elkaar afhankelijk: bedrijven die restwarmte produceren leveren die aan het cluster, andere bedrijven nemen het af. Wat is de impact van elektrificatie van bedrijfsprocessen?   ;...
DDP – Power-2-Gas-2-Refineries

DDP – Power-2-Gas-2-Refineries

DDP - Power-2-Gas-2-RefineriesOnderzoek: 2017 Is de inzet van duurzame waterstof in raffinageprocessen technisch en economisch haalbaar?   ; Onderzoek In raffinageprocessen wordt nu waterstof gebruikt die is geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen. Door...
Wind op Zee

Wind op Zee

70 GW Wind op ZeeOnderzoek 2017-2018 Wind op zee levert in 2050 een enorm overschot aan schone elektriciteit. Welke mogelijkheden biedt deze duurzame energie de Rotterdamse haven?   ; Onderzoek Als de huidige ontwikkelingen in ‘wind op zee’ doorzetten levert dat...