De toekomst van circulaire koolstofbronnen – column

De toekomst van circulaire koolstofbronnen – column

Overal om ons heen bevindt zich koolstof, het zit in onze energiebronnen en in een zeer groot gedeelte van de producten die wij in het dagelijks leven gebruiken. Zo wordt koolstof bijvoorbeeld gebruikt in bleekmiddel, zit het in onze frisdranken, bestaat een groot...
De toekomst van circulaire koolstofbronnen – column

Kick-off Circulaire koolstofbronnen project

Op donderdag 6 juli organiseerde SmartPort de kick-off van het onderzoeksproject Circulaire koolstofbronnen in systeemperspectief. Onderzoekende partij TNO zal het komende jaar met hulp van deelnemende partijen Vemobin, VNCI, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente...
Een slimme haven zorgt goed voor haar kades – column

Een slimme haven zorgt goed voor haar kades – column

De grootte van de Rotterdamse haven is altijd één van de belangrijkste ‘selling points’ geweest om internationale bedrijvigheid aan te trekken. Om deze capaciteit te waarborgen is de hoeveelheid kadeplaatsen en de fysieke staat van de kademuren van essentieel belang....
The path to zero-emission inland waterway transport

The path to zero-emission inland waterway transport

Waterborne transport is critical to the global economy because ships are the most efficient mode of freight transport. At the same time, shipping accounts for 2.7% of global GHG emissions. As the global economy grows, total shipping emissions could account for at...