Schroefstralen onderzoek voor stabiele kades

Schroefstralen onderzoek voor stabiele kades

Ruim 30 kilometer kade in de Rotterdamse haven wordt beschermd tegen erosie door bodembescherming. Deze bodembescherming zorgt ervoor dat onze kades stabiel blijven. Schroefstralen, de stroming veroorzaakt door scheepsschroeven van schepen, hebben impact op deze...
Innovatiekansen van de Rotterdamse haven

Innovatiekansen van de Rotterdamse haven

Patentenonderzoek brengt ontwikkelpotentie en kennisniveau van het Rotterdamse havengebied in kaart Is het kennisniveau in Rotterdam goed genoeg om de innovatie-ambities in de Rotterdamse haven te realiseren? Rotterdam blijkt kansrijk in complexe technologieën en dat...
TU Delft 180 jaar – 3 vragen aan Zwanet van Lubek

TU Delft 180 jaar – 3 vragen aan Zwanet van Lubek

Ter ere van het 180 jarig bestaan van de TU Delft, stelden wij drie vragen aan Zwanet van Lubek, Head Corporate Innovation bij TU Delft & Bestuurslid bij SmartPort: 1. Hoe blikt u terug op het 180 jarig bestaan van TU Delft? “Op 14 januari hebben we het 180...
Drukte op de Noordzee

Drukte op de Noordzee

Er zijn vele plannen met de Noordzee. Het kan een locatie zijn voor de bouw van een vliegveld of woningen op drijvende eilanden en natuurlijk speelt de Noordzee een belangrijke rol in de energietransitie als locatie voor windparken, het opwekken van zonne-energie en...