Voedselverspilling in de vers-keten met Internet of Things aangepakt

Voedselverspilling in de vers-keten met Internet of Things aangepakt

27 jan 2020 | Nieuws

22 januari 2020

Er treedt veel waardeverlies op als gevolg van slechte beheersing van de condities tijdens transport van verse producten. Alleen al in fruitvervoer gaat het om 5-8%. Onder leiding van TNO en Wageningen Food & Biobased Research gaat een consortium van partijen onderzoeken wat toepassing van Internet of Things (IoT) in vers-logistiek kan betekenen in de oplossing van deze verspilling. De samenwerkende bedrijven zijn actief in fruitimport (Van Oers United), groente & fruit emballage (Europool Systems), sensor oplossingen (EMS), Cloud en IoT dienstverlening (Sensortransport, Internethuis), koeltransport (Thermoking), en kennisvalorisatie (SmartPort).

Het consortium focust zich op verbetering van het gebruik van bestaande sensoriek, maar ook op de inzet van nieuwe typen betaalbare sensoren. Dit moet leiden tot beter inzicht in de rijpingsstatus van bederfelijke producten tijdens transport. Een andere verkenning richt zich op in hoeverre de logistieke besluitvorming aangepast kan worden op de status van de rijping van versproducten. Te denken valt aan prioriteitsbehandeling op terminals, het vermijden van afrijpen in rijpingsstations of het versnellen van het achterlandvervoer naar het retailkanaal. “De potentiele waarde van IoT in de vers-keten wordt alom erkend, de hamvraag is echter welk bedrijfsmodel de huidige belemmeringen voor adoptie kan wegnemen. Hier draagt dit onderzoek in belangrijke mate aan mee”. Jan-Kees Boerman (oprichter eigenaar en algemeen directeur van EMS). Het project, mede gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma van Topsector Logistiek is onlangs van start gegaan en heeft een looptijd van 2 jaar.

***

Wat is Internet of Things? Een IOT-systeem bestaat uit een aantal losse onderdelen die met elkaar communiceren. Sommige meten alleen iets, sommige verzamelen gegevens, sommige sturen commando’s en sommigen doen dit allemaal. Deze onderdelen staan soms enkele centimeters uit elkaar en soms ook aan de andere kant van de wereld. De onderdelen kunnen via internet (of andere wijze) met elkaar communiceren (maar de term Internet in IoT heeft meer betrekking op dat men een netwerk van apparaten met elkaar laat communiceren zoals op het internet computers met elkaar communiceren). Voor meer achtergrond informatie check hier de IoT site.

Meer informatie:
Ike de Haan I Communications advisor and press officer
Wageningen University & Research
T: + 313 17 489 294
Werkdagen: ma t/m do
E: ike.dehaan@wur.nl

Perscontact SmartPort: Joan van Winsen, tel. 010-4020338