TU Delft 180 jaar – 3 vragen aan Zwanet van Lubek

TU Delft 180 jaar – 3 vragen aan Zwanet van Lubek

3 feb 2022 | Nieuws

Ter ere van het 180 jarig bestaan van de TU Delft, stelden wij drie vragen aan Zwanet van Lubek, Head Corporate Innovation bij TU Delft & Bestuurslid bij SmartPort:

1. Hoe blikt u terug op het 180 jarig bestaan van TU Delft?
“Op 14 januari hebben we het 180 jarig bestaan van de TU Delft afgetrapt met een academische ceremonie om onze verjaardag te vieren, als ook met de opening van ons 24/7 energy lab voor meer onderzoek en innovatie op wijk niveau. De energietransitie is een belangrijke pijler in het tegengaan van klimaatverandering. Met 1000 energiewetenschappers is TU Delft daarin een speler van formaat. We willen onze kennis en kunde inzetten om die transitie versneld tot een succes te maken, samen met de jongere generaties om zo gezamenlijk onze toekomst te realiseren.Om die ambitie kracht bij te zetten is “Speeding up the Energy Transition“ het thema van ons lustrumjaar: 180 dagen lang besteden we extra aandacht aan dit thema. De energietransitie is namelijk een enorme opgave die vraagt om innovatie en radicale verandering op vele fronten. Dat kan slechts slagen door samenwerking. De TU Delft wil daar haar verantwoordelijkheid in nemen, maar dat gaat ons inziens alleen samen, samen met bedrijfsleven, overheden, alumni, studenten en andere belanghebbenden.”

2. Uw aandachtsgebied is gericht op innovatie en valorisatie. Welke ontwikkelingen als gevolg van haven gerelateerd onderzoek kunt u noemen waarbij valorisatie succesvol is verlopen?
“In algemene zin: de snelle digitalisering van havenprocessen. Veel processen verlopen nu al digitaal, en ‘more to come’. Denk aan afstemming van goederenstromen, scheepsbewegingen, logistieke administratie en platformen voor handel. De volgende stap is nog meer zelfsturing door (data/informatie) systemen, en nog meer gebruik van sensoren en autonome platformen. Allemaal gevoed door onderzoek uit AI en data science (waaronder TUD). De haven van de toekomst is een ‘AI Port’, waarin mens en machine samenwerken als een klok. Niet onbelangrijk in dit geheel: met oog voor duurzaamheid waarin in de toekomst een net-positieve resultaat voor het gehele havencomplex een noodzaak is.”

3. Wat motiveert u als SmartPort bestuurslid en waarom onderstreept u het gedachtegoed van SmartPort
“De haven is een ‘complex’ systeem. Heel veel actoren, heel veel afhankelijkheden, heel veel dynamiek. Niemand kan de haven als geheel in z’n eentje veranderen. Dus voor diepe/brede innovatie moet je samenwerken. Om samen de toekomst uit te tekenen, samen de uitdagingen te begrijpen, en samen stappen naar voren te zetten. SmartPort is een lichtend voorbeeld daarvan. Een coalitie waar onderzoek, toepassing en praktijk samenkomt. En waar visie ontstaat. Zo kunnen we de haven van Rotterdam ontwikkelen tot een future proof, duurzame haven, met een leidende positie in de wereld.”