Sexy e-fuels in de haven – column

Sexy e-fuels in de haven – column

22 mrt 2020 | Nieuws

Rotterdam Brandstofhub Hub van Europa
Sexy e-fuels in de haven 

E-fuels, wat zijn dat? Methanol, diesel en kerosine bestaan al heel lang. Deze worden al synthetisch geproduceerd sinds de jaren 20. Waarom zijn deze brandstofvormen nu weer sexy? De belangrijkste reden is dat ze als vervanger van aardolie aanlokkelijke alternatieven zijn in de strijd tegen CO2 uitstoot. E-fuels kunnen geproduceerd worden met groene waterstof (via groene elektriciteit) en koolstof. Zo komt er bij productie en gebruik geen of minder CO2 vrij.

E-fuels commercieel interessant?
Er worden steeds meer windparken gebouwd op de Noordzee. Door de bouw van het grote windpark IJmuiden ver komt al vanaf 2030 grote hoeveelheden windenergie de Rotterdamse haven ‘binnenwaaien’. Er worden energiepieken verwacht waarmee groene waterstof goedkoper kan worden geproduceerd. Dit legt de basis voor e-fuelproductie en gebruik en maakt het commercieel aantrekkelijk.

Opschaling broodnodig
Schaalvergroting is noodzakelijk om het op de lange termijn commercieel aantrekkelijk te maken. In ‘Electrons to Chemical Bonds’, het onderzoek dat zich richt op electrolyse technologieën in de productie van vloeibare synthetische brandstoffen, wordt o.a. met labopstellingen gekeken naar de meest efficiënte productie. Het systeem op schaal krijgen is hier de uitdaging. Dit SmartPort onderzoek doen we samen met TNO en TU Delft in samenwerking met Tata Steel, Shell, Proton Ventures en Vattenfall. Pilots in de Rotterdamse haven plaatsen voor productie van deze e-fuels is de grote ambitie van SmartPort. Rotterdam is hier de uitgelezen plek voor vanwege de aanwezige kennis over productieprocessen.

Maasvlakte 3
Goede infrastructuur en voldoende opslagmogelijkheden zijn onmisbaar voor de opschaling van e-fuels. Dat is geen klein probleem in een haven waar de ruimte al beperkt is. Niet voor niets wordt er al nagedacht over de vorming van een Maasvlakte 3. In het SmartPort onderzoek Power-2-Fuels werken TNO, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs samen met o.a. het EICB, VIV en Westerman Logistics. Er wordt bepaald welke synthetische brandstoffen het meest kansrijk zijn en hoeveel ruimte er nodig is om deze op te slaan en te vervoeren.

Rotterdam is de place to be
We moeten nog veel doen. Het samenbrengen van bedrijfsleven, overheid en wetenschap zorgt voor nieuwe kennis om deze schone alternatieven te ontwikkelen. Zo komen we steeds dichterbij het droombeeld van 2050;  ‘Rotterdam als  de schoonste brandstofhub van Europa.

column van SmartPort – publicatie uit Europoort Kringen maart 2020