Marin en SmartPort bestuur bezegelen samenwerking

Marin en SmartPort bestuur bezegelen samenwerking

17 dec 2019 | Nieuws

foto Roy Borghouts
Met deze ondertekening is Marin officieel partner van SmartPort.

Naast de toetreding van Marin hebben er afgelopen periode een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden; nieuwe leden zijn Vivienne de Leeuw, CFO Havenbedrijf Rotterdam, Petra de Groene, directeur Economie & Duurzaamheid Gemeente Rotterdam, Ann O’Brien, secretaris College van Bestuur Erasmus Universiteit, Stefan Meeusen, directeur NPRC en Jos van Doorn namens Marin. SmartPort is zeer verheugd; de betrokkenheid van haar bestuurders en de door hen vertegenwoordigde organisaties is één van de krachten van SmartPort.

Daarnaast wordt het team van SmartPort versterkt met extra projectontwikkelaars vanuit TNO, Deltares & Marin. Met deze verdubbeling van mankracht wordt een effectieve stap gezet in de ontwikkeling van  pré-competitief onderzoek met betrekking tot de Rotterdamse haven. Dit alles draagt bij aan het gezamenlijk doel van SmartPort; vraaggestuurd wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling ter versnelling van de innovatie in de Rotterdamse haven.

De focus van SmartPort ligt in 2020  op de verdere ontwikkeling van twee programma’s; Smart Shipping & Infrastructure en Elektrificatie & Waterstof. De twee programma’s bevatten een groot aantal lopende en nieuwe onderzoeken gericht op de realisering van de vorig jaar verscherpte ambities op de roadmaps Smart Energy & Industry, Smart Logistics en Future Proof Port Infrastructure. Onderzoeken die kennis opleveren noodzakelijk voor de verslimming van de haven, zoals de impact van digitalisering en automatisering, energietransitie en klimaatverandering op bijvoorbeeld goederen, diensten en haveninfrastructuur. Voorbeelden zijn de onderzoeken voor o.a. bookingsplatforms, smart shipping en truck platooning, self-organising logistics of slimme kades.. Daarnaast richt onderzoek zich op relevante ontwikkeling van elektrificatie van het industrieel cluster en de kansen voor de Rotterdamse haven rondom toekomstbestendige energiedragers en circulaire stromen zoals groene waterstof en synfuels.

Voor het bedrijfsleven en overheden betekent dit beschikbare kennis die leidt tot het verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen en samenwerkingen, de ontwikkeling van nieuwe clusters, ketens en activiteiten, inzicht op benodigde toekomstige skills van mensen binnen bedrijfsprocessen en beleid en regelgeving die innovaties mogelijk maken.

Voor meer informatie;
Joan van Winsen – SmartPort – tel. 010-4020338 – joan.van.winsen@smartport.nl