Digitaliseren is geen keuze, maar noodzaak.

Digitaliseren is geen keuze, maar noodzaak.

28 feb 2023 | Nieuws

Het belang van datadelen voor de Rotterdamse havenlogistiek

Download Whitepaper Datadelen (NL)

Download White paper Data sharing (EN)

Digitalisering is een ontwikkeling waar niemand meer omheen kan en belangrijk is om bij te blijven ten opzichte van de concurrentie. Ook de haven en havenprocessen worden steeds digitaler. Digitalisering kan echter niet zonder data en datadeling tussen partijen. Datadelen is niet nieuw, we doen het al decennia lang. Partijen in de havenlogistiek zien de noodzaak tot datadelen met ketenpartners wel, maar worstelen met concretisering doordat er veel praktische, technische en organisatorische uitdagingen zijn. Reden voor SmartPort om de huidige stand van zaken rondom datadelen in de Rotterdamse havenlogistiek te inventariseren.

Onderzoekers Natasja van der Keijl (CGI) & Hans Moonen (CGI en Universiteit Twente) voerden het onderzoek uit. Op basis van de laatste inzichten en interviews met een aantal partijen in de haven is recent het whitepaper “Het hoe, wat en waarom van datadelen” gepubliceerd. Het geeft de lezer een beeld van datadelen in de praktijk bij branchegenoten. Ook wordt het toenemend belang van data en datadeling als niet te stoppen ontwikkeling toegelicht en drie belangrijke vormen van datadeling worden op een rij gezet en met elkaar vergeleken.

Wat maakt datadelen zo ingewikkeld?
Er worden bijvoorbeeld voor dezelfde term verschillende definities gehanteerd, die het uitwisselen en gebruiken van data lastig maken. Zo kan de ETA (Estimated Time of Arrival) van een zeeschip voor bijvoorbeeld het loodswezen een heel ander moment zijn (aankomst schip bij opstaplocatie) dan voor de terminal (trossen vast aan de kade).

Daarnaast is gebleken dat er ook bij digitaal datadelen nog steeds veel handmatig werk komt kijken: er wordt nog veel gebruik gemaakt van spreadsheets en e-mails, in plaats van data uitwisseling rechtstreeks tussen twee systemen. Dit maakt het lastig om een real-time informatiebeeld te onderhouden. Ook geven partijen aan dat het woord ‘delen’ impliceert dat er moeite moet worden gedaan om iets af te staan zonder dat daar direct iets voor terugkomt. Data is macht en potentieel geld waard.

Hoe nu verder?
Datadelen is van belang om de logistiek te verslimmen, verbeteren en verduurzamen. In het whitepaper worden verschillende aanbevelingen gedaan en tools geboden voor bedrijven. Eén daarvan is het grijpen van innovatiekansen en starten met datadelen. Er zijn verschillende lopende programma’s om bij aan te haken. Tegelijkertijd is het van belang de eigen datahuishouding goed op orde te hebben. Wat voor data wordt eigenlijk intern bijgehouden? En hoe betrouwbaar is die data? En tenslotte: Doe het niet alleen, werk samen met andere partijen.

Bron: SmartPort column uit de februari-editie Europoort Kringen