leaderfirmsessie-smartport-afbeelding-HNY

Terugblik Leader Firm sessie: Haven Rotterdam kwetsbaar voor klimaatverandering

Havengemeenschap pleit voor meer collectieve actie tijdens SmartPort Leader Firm sessie

Extremer weer, lager water, de grote rivieren en zeespiegelstijging hebben allemaal een direct effect op het functioneren van havens. De Rotterdamse haven kan kansen creëren door adaptief te zijn, dat wil zeggen: zich zo goed mogelijk aanpassen aan de veranderingen die op de haven afkomen. Maar op welke thema’s moet dan nu al in worden gezet? Uit de SmartPort Leader Firm sessie op 26 september 2022 in Hotel New York, over klimaatverandering in de Rotterdamse haven, zijn vier onderwerpen met urgentie voortgekomen.

Leader Firms zijn bedrijven die een sterke band hebben met de Rotterdamse haven doordat ze hier tenminste 100 jaar actief zijn. De aanwezige bedrijven waren: NPRC, Hutchison Ports ECT, Koninklijke Vopak, Steinweg, Danser Group, Broekman Logistics, EECV/Thyssenkrupp Veerhaven, Port of Rotterdam en Shell. Deze werden vertegenwoordigd door directeur/strateeg. Het hoofddoel van de Leader Firm sessie op 26 september 2022 in Hotel New York, was om met deze Leader Firms vast te stellen welke effecten van klimaatverandering nu al bedrijven raken in hun bedrijfsmodel, welke effecten verwacht worden en welke kansen samenwerking biedt. Klimaatverandering werd door de aanwezige bedrijven omschreven als ‘onontkoombaar’, ‘de grootste uitdaging’ en er is ‘behoefte aan fundamentele wijzigingen’. En daarvoor zijn ‘haast’, ‘samenwerking’ en ‘nieuwe business kansen’ nodig.

Thema’s met urgentie
Vier thema’s worden onderscheiden met de meeste urgentie:

1. Het ontwikkelen van een Deltaplan specifiek voor de grote rivieren. Waar dan met name gekeken wordt naar de bevaarbaarheid.
2. Het flexibiliseren van de logistieke keten. Als door klimaatverandering de binnenvaart een seizoensdienst wordt, moet er sneller overgeschakeld kunnen worden naar truck en trein of het vroegtijdig opslaan verder stroomopwaarts.
3. In beeld brengen welke goederenstromen er door Rotterdam lopen in 2050. Meer en andere goederenstromen vragen om een andere aanpak.
4. Vaststellen wat het huidige en toekomstige watergebruik is van de industrie in Rotterdam en hoe dat zich verhoudt tot de waterbeschikbaarheid in de toekomst (zowel qua hoeveelheid als qua kwaliteit.

De SmartPort Summit
Tijdens de SmartPort Summit op 10 november, met als thema energie voor transitie, pakken we voort op onder andere het onderwerp klimaatadaptatie en gaan we in een van de subsessies aan de slag met de collectieve acties die nodig zijn om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Meer informatie
Meer informatie over de Leader Firm sessie en SmartPort’s acties op het gebied van klimaatverandering en klimaatadaptatie? Neem dan contact op met Wiebe de Boer of Dirk Koppenol.

Datum

sep 26 2022
Expired!