Wiebe de Boer - Projectontwikkelaar Future Proof Port Infrastructure SmartPort

Wiebe de Boer

Projectontwikkelaar Futureproof Port Infrastructure
010 4020343
wiebe.de.boer@smartport.nl

“In januari 2020 ben ik vanuit kennisinstituut Deltares gedetacheerd bij SmartPort als projectontwikkelaar op de roadmap Future-proof Port Infrastructure. Binnen SmartPort is het mijn taak om de beheerders en gebruikers van de haveninfrastructuur in contact te brengen met de kennisinstituten om deze toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Mijn rol bij SmartPort combineer ik met mijn werkzaamheden bij Deltares, waar ik onder andere een onderzoeksprogramma coördineer op het gebeid van infrastructuur. In deze combinatie van rollen probeer ik het kennisvraag en -aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, zodat we op basis van kennis en feiten de juiste koers kunnen uitstippelen voor de toekomst.”