World Port City Index

Onderzoek: 2016

De World Port City Index brengt de ontwikkeling en het belang van de Rotterdamse havengerelateerde zakelijke dienstverlening, zoals toeleveranciers, advocatuur en verzekeraars, in beeld.

 

Onderzoek

Voor de economie van een havenstad zijn de beide componenten, haven en stad, van belang. De havenbedrijven en de havengerelateerde zakelijke dienstverlening (zoals toeleveranciers, advocatuur en verzekeraars) versterken elkaar. De World Port City Index brengt de ontwikkeling van de havengerelateerde dienstverlening in verschillende havensteden in beeld en laat zien welke categorieën in Rotterdam sterk zijn en welke niet. Dit biedt de mogelijkheid om gerichter acquisitiebeleid te voeren en meer buitenlandse investeringen aan te trekken.

De World Port City Index brengt voor het eerst de clusters van havengerelateerde zakelijke dienstverlening in beeld voor de havenstedenreeks Hamburg – Le Havre, waaronder ook Rotterdam. De index laat zien welke bedrijven met welke activiteiten waar gevestigd zijn en welke clusters in welke steden belangrijk zijn. Voor Rotterdam zijn op dit moment bank- en verzekeringswezen belangrijk.

Kansen

  • Identificeren sterktes en zwaktes – Identificeren in welke clusters Rotterdam sterk is en welke niet.
  • Beslisinformatie – De index biedt feiten en cijfers ter ondersteuning van investeringsbeslissingen ten behoeve van verbetering van het eco-systeem van de havenstad.
  • Opleiding en onderwijs – Investeren in de ontwikkeling van mensen en de inrichting van opleidingen, gericht op verdere versterking van havengerelateerde dienstverlening.
  • Rotterdam positioneren als Maritime Capital of Europe.

Uitdagingen

De positie als havenstad, met zowel havenactiviteiten als havengerelateerde dienstverlening, versterken en voorbereid zijn op en optimaal profiteren van wereldwijde ontwikkelingen zoals de Brexit en digitalisering of toekomstige ontwikkelingen zoals de energietransitie.

Impact – effecten

Inzicht in de huidige havengerelateerde dienstverlening en inzicht in de sectoren van dienstverlening in Rotterdam die potentie hebben, maken een betere acquisitiestrategie en daarmee het aantrekken van meer buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investments, FDI) mogelijk.

Partners

Erasmus Universiteit, Rotterdam Maritime Service Community (Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners, SmartPort).

World Port City Index - WPC - Index

“Voor het eerst is goed in beeld gebracht hoe de maritiem zakelijke dienstverlening in Rotterdam zich ontwikkelt. Deze sector is van toegevoegde waarde voor haven èn stad en heeft nog veel potentie.”

Isabelle Vries

Kwartiermaker , M4H

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Strategy. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.