Reputatieonderzoek SmartPort 2020

Reputatieonderzoek SmartPort 2020

Afstudeeronderzoek naar de meerwaarde en reputatie van SmartPort onder haar belangrijkste stakeholders.

Research

Onder de stakeholders is er door Nikki op ten Berg (Hogeschool Rotterdam) in opdracht van SmartPort onderzoek gedaan naar de reputatie en meerwaarde van SmartPort. Door diepte-interviews en een uitgebreide enquête is de reputatie van SmartPort vastgesteld. De reputatie is onder andere aan de hand van het RepTrak model van het Reputation Institute gemeten. Dit model meet de reputatie aan de hand van 7 pijlers (zie de afbeelding hierboven) en indicatoren die over het gevoel bij een organisatie gaan. Lees verder voor de bevindingen en conclusies.

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Current Experiences of The Community

SmartPort heeft een score van 76,10 uit 100 behaald, wat een sterke huidige reputatie weergeeft. Dankzij uitgebreide diepte-interviews en open vragen in de enquête, hebben wij ook feedback en verbeterpunten ontvangen. Aan de hand van die feedback en overige resultaten uit het onderzoek zijn er doelen opgesteld, deze zijn terug te vinden onder “Future Impact”. 

Future Opportunities

De meerwaarde van SmartPort is voor de stakeholders zichtbaar. In deze afbeelding wordt weergegeven waarom de SmartPort Triple Helix (Havenbedrijfsleven, Wetenschap & Overheid) werkt volgens iedere stakeholdergroep.

We gaan samen de toekomst tegemoet als dé Kennishub van de Rotterdamse haven.

Future Impact

Uit het onderzoek is gebleken dat SmartPort een sterke reputatie heeft, maar we gaan natuurlijk altijd voor excellent. Om van nog meer waarde te zijn voor de SmartPort Community, hebben we aan de hand van inzichten uit het onderzoek een aantal doelstellingen opgesteld:

  • Naast de huidige partijen meer samenwerken met innovatieve kleine(re) bedrijven;
  • Het versterken van de (online) zichtbaarheid;
  • Nog meer partijen verbinden met kennis en innovatie stimuleren.

Our Values

Innovatie, kwaliteit, connectie en service, dat zijn de kernwaarden van SmartPort. Wij delen waardevolle toepasbare kennis, gericht en verbindend tussen alle partijen die het verschil maken. We dagen elkaar uit en zoeken altijd naar een antwoord. We zijn betrokken bij elkaar en gefocust op onze missie. Wij willen het verschil maken,
Wij zijn SmartPort.

AGRI-PART-300-SmartPort

Looptijd

2019 – 2020

Dit onderzoek werd uitgevoerd als afstudeeropdracht door Nikki op ten Berg. Voor meer informatie over dit project, neem contact met ons op.

Download visuals