Dirk-Jan Walstra

Directeur Deltares & Bestuurslid SmartPort

“In de Rotterdamse haven komen veel uitdagingen samen zoals rondom klimaatverandering en de energietransitie welke vragen om innovatieve, concrete en praktische oplossingen. Dit vraagt naast kennis en innovatie ook om durf en lef. SmartPort speelt daarin een inspirerende rol en is een vliegwiel in de samenwerking”.