Benchmark innovatie-ecosystemen

Onderzoek: 2016

Vergelijkend internationaal onderzoek waaruit blijkt dat Rotterdam grote potentie heeft om een sterk innovatie district te ontwikkelen.

 

Onderzoek

De potentie om innovatie verder te ontwikkelen in Rotterdam is groot. Dat blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek naar innovatie-ecosystemen in de steden Rotterdam, München, San Diego en Tel Aviv. Voor de verdere groei van innovatie in Rotterdam is het belangrijk dat Rotterdam uitgaat van bestaande markten (maakindustrie en haven) en zich beter laat zien als innovatieve regio: betere branding van de Rotterdamse innovatie.

Het onderzoek laat ook zien wat de verschillende partijen kunnen doen in deze gezamenlijke uitdaging.

Kansen

  • Geef innovatie een prominentere rol in city marketing en branding – Laat zien dát er geïnnoveerd wordt en laat de focus daarin zien: maakindustrie en maritiem.
  • Maak gebruik van het Rotterdamse DNA – Rotterdammers zijn bouwers, doeners.
  • Gebruik het aanwezige talent en de bestaande markt – Ontwikkel innovatie daar, waar je direct een kritische massa hebt van talent (opleidingen) en sluit aan bij bestaande markten, in het geval van Rotterdam: maakindustrie en havengerelateerde bedrijvigheid.
  • Zet Rotterdam neer als onderdeel van een grotere innovatie-context – Rotterdam is onderdeel van een groter innovatie-gebied, dat zich uitstrekt tot Den Haag, Leiden en Amsterdam. Wees je hiervan bewust en maak er gebruik van.

Uitdagingen

  • Het ecosysteem bouwen – Het tot bloei laten komen van een innovatie-ecosysteem kost tijd. De voor innovatie benodigde samenwerking en wederzijds vertrouwen groeien geleidelijk en kun je niet forceren.
  • DNA vaststellen – Het vinden en duidelijk vaststellen van het DNA van Rotterdamse innovatie. Een authentiek Rotterdams innovatie-ecosysteem op basis van aanwezige assets (markten en opleidingen).
  • Placemaking – Het organiseren van fysieke ruimte voor innovatie, een stimulerende omgeving voor ontmoeting, samenwerking en kruisbestuiving is een uitdaging.

Impact – effecten

  • De ontwikkeling van een duidelijk zichtbaar, bloeiend en authentiek Rotterdams innovatiedistrict.
  • De innovatiekracht in de regio levert een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Rotterdam.

Partners

Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Urban Land Institute Europe.

Benchmark innovatie-ecosystemen

“De strategie die we ontwikkelden met ULI, gaat ons helpen in het verder bevorderen van de groei van innovatie districten binnen de stad.”

Ronald Prins

directeur Ruimtelijk-Economische Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Strategy. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.