Zomerse groet

Zomerse groet

19 jul 2021 | Nieuws

“Aan het begin van de vakantieperiode blikken we graag een moment terug, want de afgelopen periode heeft SmartPort niet stil gezeten. Een greep uit een aantal projecten die SmartPort en haar partners dit eerste half jaar hebben afgerond; Hoeveel fysieke ruimte heeft de industrie eigenlijk nodig als ze straks hun processen elektrificeren en grondstoffen verduurzamen. In het eerste gedeelte van het ruimteonderzoek werden bedrijven uitgebreid bevraagd. In het tweede gedeelte van het onderzoek wordt gekeken welke impact dit heeft op de bestaande ruimte in de haven. In de cybervlogserie hebben we de afgelopen weken met experts de cyberveiligheid in de Rotterdamse haven onder de loep genomen.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de impact van digitale platformen op de expeditiemarkt en we deelde kennis over hoe in te grijpen op verspilling en kwaliteitsverlies van voedsel tijdens transport. In het onderzoek naar de exponentiële groei van Duisburg kunnen we concluderen dat voor de Rotterdamse haven Mainport Duisburg zowel concurrent als partner is. Het project Gridmaster is gestart om een nieuwe methode te ontwikkelen voor toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de haven. Een stroom aan informatie op diverse kennisvlakken.

Deze onderzoeken zijn niet mogelijk zonder het havenbedrijfsleven. De kennis die wij verzamelen staat geheel in het teken van de transitie van de Rotterdamse haven en de versnelling van innovaties. Samen met deze bedrijven en de wetenschappers hebben we dan ook onlangs weer onze Roadmaps mogen herijken. Bij het herijken van de drie roadmaps; Smart Logistics, Smart Energy & Industry en Futureproof Port Infrastructure wordt bepaald welke onderzoeksvraagstukken nog relevant zijn en prioriteit hebben, maar ook welke ontwikkelingen ontbreken of nog onderbelicht zijn. De 10 door SmartPort gesignaleerde trends voor de Rotterdamse haven in 2030-2050 fungeerden als leidraad in het herzien van deze roadmaps. Deze trends heeft SmartPort op basis van de verzamelde kennis van de ruim 100 uitgevoerde onderzoeken van de afgelopen 6 jaar geformuleerd en zijn hier te downloaden.

Uit de herijking zijn interessante inzichten voortgekomen. Een kleine greep:

  • De huidige logistieke keten staat onder druk; in nieuwe en toekomstbestendige verdienmodellen staan duurzaam en naadloos transport centraal.
  • De energietransitie is in volle gang. Acties in het kader van de energietransitie zijn tot 2030 zijn redelijk helder. Maar na 2030 zijn er wel nog een aantal onduidelijkheden en is er nog veel (onderzoeks)werk aan de winkel.
  • Haveninfrastructuur heeft nog veel kansen te realiseren; er ligt een digitaliseringsopgave: verzamelen van data, structureren van data en slim combineren van data kan een nieuwe wereld openen op het gebied van gebruik, bouw, beheer en onderhoud.

Met de input van de bedrijven kunnen we nieuwe relevante vraagstukken scherp stellen en de Rotterdamse haven verder helpen naar een mooie toekomst.

Het SmartPort team kijkt uit naar het najaar met o.a. de SmartPort Summit op 11 november over ‘ruimte voor transitie’ en wij hopen op meer live bijeenkomsten. Tot slot wens ik iedereen, ook namens team SmartPort, een hele prettige zomer toe.”

Zomerse groet,